Siirry suoraan sisältöön

YHO04ES22HKI Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YHO0405E21S-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

08.08.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Margarita Sakilayan-Latvala
  • Sandra Hagman

Ryhmät

  • A52Emoku
    A52Emoku

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää kotoutumisprosessin sekä henkilökohtaisena että yhteiskunnallisena prosessina; ymmärtää erilaisten yhteiskunnallisesti muotoutuneiden työkulttuurien merkityksen yksilön työhistoriassa; hahmottaa kotoutumisen kahdensuuntaisena prosessina, jolloin huomio kiinnittyy myös vastaanottavan yhteiskunnan asenteisiin kansalaisten, hallintorakenteiden ja organisaatioiden (työyhteisöjen) tasolla; näkee monikulttuurisen työelämän merkityksen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
Opintojaksolla käsitellään globaaleja työmarkkinoita sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Osallistujaa ymmärtää monikulttuuristen ja monietnisten yhteisöjen (erityisesti) työyhteisön toimintaa ja sen merkityksestä yksilön kannalta. Syvennetään osallistujan omaa ammattitaitoa muualta hankitun osaamisen tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä.

Arviointiasteikko

0-5