Siirry suoraan sisältöön

Toisen asteen opiskelijoiden väyläopintojen opintotarjonta

Tunnus: VÄY

Opetuskielet

  • suomi

Esitietovaatimukset

Tarkista opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset ilmoittautumislinkistä.

Lisätiedot

Lisätietoa väyläopintoihin ilmoittautumisesta ja aikatauluista

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
VÄY-ALL

Kaikille aloille suositellut väyläopinnot

(Valitaan kaikki )

2
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1
OKI0001A21S Otetta kirjoittamiseen - kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja 1
VÄY-SOTE

Sosiaali- ja terveysalan väyläopintotarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
YHT3002A20S Vammaisuus 2
YHT4002A20S Vanhuus 2
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
VÄY-SOTE-VAL

Valinnaisia väyläopintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
JIP0003A19S Johda itseäsi paremmin - Hyvän elämän valmennus 3
LEO0005A18S Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5
VÄY-SOTE-VAL-VAM

Vammaisalan opintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
VAM0105A20S Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus 5
VAM0305A17S Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät 5
VÄY-SOTE-VAL-KIR

Kirkon alan opintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
VÄY-SOTE-VAL-MIP

Mielenterveys- ja päihdetyön opintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5
VÄY-SOTE-VAL-VAR

Varhaiskasvatuksen opintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
VDP0005A20S Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat 5
VÄY-SOTE-VAL-VKP

Viittomakielen perusteet

(Valitaan kaikki )

5
VKP0103A20S Suomalainen viittomakieli 1 3
VKP0202A15S Kuurojen kulttuuri 2
VÄY-HUKA

Humanistisen ja kasvatusalan väyläopintojen tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
VÄY-HUKA-VIP0

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
KIK0105A19H Viittomat ja graafinen kommunikointi 5
ATI0105A19H Asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt 5
ETI0105A19H Etiikka ja ammatillisuus 5
OKO0205A19H Puhe- ja kirjoitusviestintä 5