Siirry suoraan sisältöön

Asiakasryhmät ja asiakasjärjestötLaajuus (5 op)

Tunnus: ATI0105A19H

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkin erilaiset asiakasryhmät ja niiden erityispiirteet
- osaa yleisimmät kuulo- ja puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät
- osaa kuvata asiakasjärjestöt ja niiden edunvalvontatehtävät
- tuntee ihmisen psyykkiset kehitysvaiheet ja niiden yhteyden asiakkaan kommunikaatioon ja toimintakykyyn
- osaa huomioida ihmisen kehitysvaiheiden vaikutuksen asiakastyössä

Sisältö

- asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt
- kuulo- ja puhevammaisuuden luokittelut syntytavan tai oireitten perusteella
- vammaisuuden historia
- kehityspsykologia, kriisin vaiheet ja eri-ikäiset asiakkaat
- asiakastyö

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Marita Joensuu
 • Virpi Thurén
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkin erilaiset asiakasryhmät ja niiden erityispiirteet
- osaa yleisimmät kuulo- ja puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät
- osaa kuvata asiakasjärjestöt ja niiden edunvalvontatehtävät
- tuntee ihmisen psyykkiset kehitysvaiheet ja niiden yhteyden asiakkaan kommunikaatioon ja toimintakykyyn
- osaa huomioida ihmisen kehitysvaiheiden vaikutuksen asiakastyössä

Sisältö

- asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt
- kuulo- ja puhevammaisuuden luokittelut syntytavan tai oireitten perusteella
- vammaisuuden historia
- kehityspsykologia, kriisin vaiheet ja eri-ikäiset asiakkaat
- asiakastyö

Opetusmenetelmät

Luennot, kokemuspuhujien luennot, tentti, oppimistehtävä. Kokemuspuhujien luennoilla 100% läsnäolovaatimus.

Aika ja paikka

Syksy, 1. lukukausi.

Oppimateriaalit

Salonsaari, M-E., Haaksilahti, T., Laatikainen, S., Rainò, P. & Aunola, U. (toim.) (2012). Viiton ja ohjaan. Opetushallitus.

Launonen, K., & Korpijaakko-Huuhka, A. (2002 tai uudempi). Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Palmenia.

Nurmi, J.-E. et.al. (2023). Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokemuspuhujien vierailut työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tehdään kurssin päätteeksi ja uusinnat yleisenä tenttipäivänä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Luentojen välissä tehdään itsenäisiä tehtäviä. Kokemuspuhujat vierailevat luentojen välissä. Opintojakson päättää kirjatentti. Kehityspsykologian osuus alkaa luennoilla, ja niiden sisältöjä syvennetään ryhmissä tehtävässä oppimistehtävässä. Kehityspsykologiassa käsitellään nuoruus ja aikuisuus. Oppimistehtävän avulla harjoitellaan suullisia viestintätaitoja.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkin erilaiset asiakasryhmät ja niiden erityispiirteet
- osaa yleisimmät kuulo- ja puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät
- osaa kuvata asiakasjärjestöt ja niiden edunvalvontatehtävät
- tuntee ihmisen psyykkiset kehitysvaiheet ja niiden yhteyden asiakkaan kommunikaatioon ja toimintakykyyn
- osaa huomioida ihmisen kehitysvaiheiden vaikutuksen asiakastyössä

Sisältö

- asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt
- kuulo- ja puhevammaisuuden luokittelut syntytavan tai oireitten perusteella
- vammaisuuden historia
- kehityspsykologia, kriisin vaiheet ja eri-ikäiset asiakkaat
- asiakastyö

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäiset oppimistehtävät, kirjatentti pienryhmissä, kokemuspuhujien luennot. Kokemuspuhujien luennoilla 100% läsnäolovaatimus.

Oppimateriaalit

Linkki materiaaleihin: https://libguides.diak.fi/mydiak/ati1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokemuspuhujien vierailut työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi tehdä kurssin päätteeksi ja uusinnat yleisenä tenttipäivänä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Luentojen välissä tehdään itsenäisiä tehtäviä. Kokemuspuhujat vierailevat luentojen välissä. Opintojakson päättää pienryhmissä tehtävä kirjatentti. Kehityspsykologian osuus alkaa luennoilla, ja niiden sisältöjä syvennetään ryhmissä tehtävässä oppimistehtävässä. Kehityspsykologiassa käsitellään nuoruus ja aikuisuus. Oppimistehtävän avulla harjoitellaan suullisia viestintätaitoja.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Sonja Heinonen
 • Riia Lamminmäki
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkin erilaiset asiakasryhmät ja niiden erityispiirteet
- osaa yleisimmät kuulo- ja puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät
- osaa kuvata asiakasjärjestöt ja niiden edunvalvontatehtävät
- tuntee ihmisen psyykkiset kehitysvaiheet ja niiden yhteyden asiakkaan kommunikaatioon ja toimintakykyyn
- osaa huomioida ihmisen kehitysvaiheiden vaikutuksen asiakastyössä

Sisältö

- asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt
- kuulo- ja puhevammaisuuden luokittelut syntytavan tai oireitten perusteella
- vammaisuuden historia
- kehityspsykologia, kriisin vaiheet ja eri-ikäiset asiakkaat
- asiakastyö

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäiset oppimistehtävät, kirjatentti pienryhmissä, kokemuspuhujien luennot. Kokemuspuhujien luennoilla 100% läsnäolovaatimus.

Aika ja paikka

Syksy, 1. lukukausi. Turun kampuksella.

Oppimateriaalit

Linkki materiaaleihin: https://libguides.diak.fi/mydiak/ati1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteys kokemuspuhujien kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi tehdä kurssin päätteeksi ja uusinnat yleisenä tenttipäivänä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Luentojen välissä tehdään itsenäisiä tehtäviä. Kokemuspuhujat vierailevat luentojen välissä. Opintojakson päättää pienryhmissä tehtävä kirjatentti. Kehityspsykologian osuus alkaa luennoilla, ja niiden sisältöjä syvennetään ryhmissä tehtävässä oppimistehtävässä. Kehityspsykologiassa käsitellään nuoruus ja aikuisuus. Oppimistehtävän avulla harjoitellaan suullisia viestintätaitoja.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5