Siirry suoraan sisältöön

Viittomat ja graafinen kommunikointiLaajuus (5 op)

Tunnus: KIK0105A19H

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää semiotiikan perusteet
- osaa käyttää kuvia osana kommunikointia
- osaa piirtämisen perusteet osana kommunikointia
- osaa lähiympäristöön liittyvät viittomat osana ilmaisua
- osaa kielentää visuaalista lähdettä

Sisältö

- semiotiikka
- kuvakommunikaatio
- pikapiirtäminen
- viittomiston kartuttaminen
- kielentäminen

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 29.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Marita Joensuu
 • Tiia Oldenburg
 • Päivi Pässilä
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää semiotiikan perusteet
- osaa käyttää kuvia osana kommunikointia
- osaa piirtämisen perusteet osana kommunikointia
- osaa lähiympäristöön liittyvät viittomat osana ilmaisua
- osaa kielentää visuaalista lähdettä

Sisältö

- semiotiikka
- kuvakommunikaatio
- pikapiirtäminen
- viittomiston kartuttaminen
- kielentäminen

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tunneilla tehtävät harjoitukset sekä oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Opettajan materiaalit oppimisalustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla harjoitellaan viestin kuljettamista monin eri menetelmin. Opintojakson alussa ohjeistetaan semiotiikan tehtävä, jonka sisältöihin saa tukea lähitunneilta. Lähitunneilla harjoitellaan kehollista ilmaisua, piirtämistä, kielentämistä ja kuvilla kommunikointia sekä erilaisia muita kommunikointimenetelmiä. Tämän lisäksi opetellaan perusviittomia ja viestimistä viittomilla. Semiotiikan osuudessa tutkitaan erilaisia symboleita ja opetellaan ymmärtämään niiden merkityksiä ja vahvistetaan monilukutaitoa.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää semiotiikan perusteet
- osaa käyttää kuvia osana kommunikointia
- osaa piirtämisen perusteet osana kommunikointia
- osaa lähiympäristöön liittyvät viittomat osana ilmaisua
- osaa kielentää visuaalista lähdettä

Sisältö

- semiotiikka
- kuvakommunikaatio
- pikapiirtäminen
- viittomiston kartuttaminen
- kielentäminen

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tunneilla tehtävät harjoitukset sekä oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Opettajan materiaalit oppimisalustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla harjoitellaan viestin kuljettamista monin eri menetelmin. Opintojakson alussa ohjeistetaan semiotiikan tehtävä, jonka sisältöihin saa tukea lähitunneilta. Lähitunneilla harjoitellaan kehollista ilmaisua, piirtämistä, kielentämistä ja kuvilla kommunikointia sekä erilaisia muita kommunikointimenetelmiä. Tämän lisäksi opetellaan perusviittomia ja viestimistä viittomilla. Semiotiikan osuudessa tutkitaan erilaisia symboleita ja opetellaan ymmärtämään niiden merkityksiä ja vahvistetaan monilukutaitoa.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Hely Korte
 • Tiia Oldenburg
 • Riia Lamminmäki
 • Satu Holm
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää semiotiikan perusteet
- osaa käyttää kuvia osana kommunikointia
- osaa piirtämisen perusteet osana kommunikointia
- osaa lähiympäristöön liittyvät viittomat osana ilmaisua
- osaa kielentää visuaalista lähdettä

Sisältö

- semiotiikka
- kuvakommunikaatio
- pikapiirtäminen
- viittomiston kartuttaminen
- kielentäminen

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointiasteikko

0-5