Siirry suoraan sisältöön

Infektioiden torjunta ja aseptiikkaLaajuus (2 op)

Tunnus: KHO1302A20S

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Ajoitus

26.08.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 06.10.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • OUL-S24sh
  OUL-S24sh
 • HKI-S24sh
  HKI-S24sh
 • POR-S24th
  POR-S24th
 • POR-S24sh
  POR-S24sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, jossa orientaatio ja itsenäistä opiskelua.


Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V.-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
s. 326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
s. 410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
(Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A., & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.
s. 11-196.

Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, T., Vuopala, K., & Soini, Y. (2005). Tautioppi. Edita. s. 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto, J., ym. (2019). Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. SanomaPro.
Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen, T., ym. (toim.). (14.12.2022). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet 1, Mikrobiologia. Duodecim.
Bakteerien rakenne ja toiminta, s. 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, s. 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, s. 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, s. 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, s. 432-448. Prionit ja prionitaudit, s. 720-729. Löytyy myös E-kirjana.

Törmäkangas, L. (2018). Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Diakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Anttila, V.-J., Suhonen, J., Kainulainen, K., Kaivonen, P., Ketonen, M., & Weijo, I. (17.4.2018). Infektioiden torjunta [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Meriö-Hietaniemi, I., Palosara, J., & Kaivonen, P. (23.9.2022). Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Anttila, V:-J., Kanerva, M., Kekomäki, S., & Turunen, H. (26.11.2019). Antibioottiresistenssi [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.


THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan hyväksytty/ hylätty.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti Diaklessa ajastetusti. Uusintatentti vain, jos varsinainen tentti on hylätty.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27h /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio aikaan sidottu (opintojen alussa, Zoom). 100% läsnäolo.
Opinnot muuten toteutuvat etänä. Kesto 6 viikkoa.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 08.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • HKI-S24sh
  HKI-S24sh
 • OUL-S24sh
  OUL-S24sh
 • POR-S24th
  POR-S24th
 • POR-S24sh
  POR-S24sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Ryhmät
 • Valintakurssi-SHlhS24
  Valintakurssille osallistujat: Sairaanhoitaja (AMK) lähihoitajataustaisille

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

04.04.2024 - 14.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Janita Laine-Ahola
 • Karoliina Salminen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

29.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • HKI-K24shd
  HKI-K24shd
 • HKI-K24th
  HKI-K24th
 • HKI-K24sh
  HKI-K24sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, jossa orientaatio ja itsenäistä opiskelua.


Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V.-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
s. 326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
s. 410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
(Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A., & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.
s. 11-196.


Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, T., Vuopala, K., & Soini, Y. (2005). Tautioppi. Edita. s. 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto, J. ym. (2019). Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. SanomaPro.
Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen, T., ym. (toim.). (14.12.2022). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet 1, Mikrobiologia. Duodecim.
Bakteerien rakenne ja toiminta, s. 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, s. 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, s. 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, s. 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, s. 432-448. Prionit ja prionitaudit, s. 720-729. Löytyy myös E-kirjana.

Törmäkangas, L. (2018). Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Diakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Anttila, V.-J., Suhonen, J., Kainulainen, K., Kaivonen, P., Ketonen, M., & Weijo, I. (17.4.2018). Infektioiden torjunta [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Meriö-Hietaniemi, I., Palosara, J., & Kaivonen, P. (23.9.2022). Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Anttila, V:-J., Kanerva, M., Kekomäki, S., & Turunen, H. (26.11.2019). Antibioottiresistenssi [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.


THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan hyväksytty/ hylätty.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti Diaklessa ajastetusti. Uusintatentti vain, jos varsinainen tentti on hylätty.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27h /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio aikaan sidottu (opintojen alussa, Zoom). 100% läsnäolo.
Opinnot muuten toteutuvat etänä. Kesto 6 viikkoa.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • HKI-K24shd
  HKI-K24shd
 • HKI-K24sh-lh
  HKI-K24sh-lh
 • HKI-K24th
  HKI-K24th
 • HKI-K24sh
  HKI-K24sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

18.09.2023 - 18.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10000

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen
 • Erja Eskelinen
 • Kati Juujärvi
Ryhmät
 • Valintakurssi-SHlhS23
  Valintakurssille osallistujat: Sairaanhoitaja (AMK) lähihoitajataustaisille

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 01.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • PMK-S23sh
  PMK-S23sh
 • POR-S23th
  POR-S23th
 • HKI-S23sh
  HKI-S23sh
 • JNS-S23shd
  JNS-S23shd
 • OUL-S23sh
  OUL-S23sh
 • POR-S23sh
  POR-S23sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, jossa orientaatio ja itsenäistä opiskelua.


Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V.-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
s. 326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
s. 410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
(Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A., & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.
s. 11-196.


Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, T., Vuopala, K., & Soini, Y. (2005). Tautioppi. Edita. s. 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto, J. ym. (2019). Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. SanomaPro.
Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen, T., ym. (toim.). (14.12.2022). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet 1, Mikrobiologia. Duodecim.
Bakteerien rakenne ja toiminta, s. 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, s. 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, s. 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, s. 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, s. 432-448. Prionit ja prionitaudit, s. 720-729. Löytyy myös E-kirjana.

Törmäkangas, L. (2018). Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Diakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Anttila, V.-J., Suhonen, J., Kainulainen, K., Kaivonen, P., Ketonen, M., & Weijo, I. (17.4.2018). Infektioiden torjunta [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Meriö-Hietaniemi, I., Palosara, J., & Kaivonen, P. (23.9.2022). Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Anttila, V:-J., Kanerva, M., Kekomäki, S., & Turunen, H. (26.11.2019). Antibioottiresistenssi [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.


THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan hyväksytty/ hylätty.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti Diaklessa ajastetusti. Uusintatentti vain, jos varsinainen tentti on hylätty.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio aikaan sidottu. Toteutuu etänä. Kesto 6 viikkoa.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • PMK-S23sh
  PMK-S23sh
 • OUL-S23sh-lh
  OUL-S23sh-lh
 • POR-S23th
  POR-S23th
 • HKI-S23sh
  HKI-S23sh
 • JNS-S23shd
  JNS-S23shd
 • OUL-S23sh
  OUL-S23sh
 • POR-S23sh
  POR-S23sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

03.04.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus.

Opintojakso toimii valintakokeena (1. vaihe). Tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuvien pisteytys ja hakuprosessi etenee valintakriteerien mukaisesti.Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Aika ja paikka

Opintojakso on suoritettavana avoimen amk:n opintoina 3.4.-12.5.2023.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V.-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
s. 326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
s. 410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
(Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A., & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.
s. 11-196.


Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, T., Vuopala, K., & Soini, Y. (2005). Tautioppi. Edita. s. 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto, J. ym. (2019). Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. SanomaPro.
Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen, T., ym. (toim.). (14.12.2022). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet 1, Mikrobiologia. Duodecim.
Bakteerien rakenne ja toiminta, s. 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, s. 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, s. 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, s. 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, s. 432-448. Prionit ja prionitaudit, s. 720-729. Löytyy myös E-kirjana.

Törmäkangas, L. (2018). Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Diakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Anttila, V.-J., Suhonen, J., Kainulainen, K., Kaivonen, P., Ketonen, M., & Weijo, I. (17.4.2018). Infektioiden torjunta [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Meriö-Hietaniemi, I., Palosara, J., & Kaivonen, P. (23.9.2022). Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Anttila, V:-J., Kanerva, M., Kekomäki, S., & Turunen, H. (26.11.2019). Antibioottiresistenssi [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.


THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti oppimisympäristö Diaklessa ajastetusti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.

Opintojakso toimii valintakokeena (1. vaihe). Tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuvien pisteytys ja hakuprosessi etenee valintakriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus. Itsenäinen opiskelu.


Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).

Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).

Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen).

Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot).Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:

Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V.-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
s. 326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
s. 410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
(Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A., & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.
s. 11-196.


Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, T., Vuopala, K., & Soini, Y. (2005). Tautioppi. Edita. s. 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto, J. ym. (2019). Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. SanomaPro.
Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen, T., ym. (toim.). (14.12.2022). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet 1, Mikrobiologia. Duodecim.
Bakteerien rakenne ja toiminta, s. 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, s. 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, s. 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, s. 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, s. 432-448. Prionit ja prionitaudit, s. 720-729. Löytyy myös E-kirjana.

Törmäkangas, L. (2018). Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Diakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Anttila, V.-J., Suhonen, J., Kainulainen, K., Kaivonen, P., Ketonen, M., & Weijo, I. (17.4.2018). Infektioiden torjunta [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Meriö-Hietaniemi, I., Palosara, J., & Kaivonen, P. (23.9.2022). Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.

Anttila, V:-J., Kanerva, M., Kekomäki, S., & Turunen, H. (26.11.2019). Antibioottiresistenssi [Verkkokurssi]. Oppiportti. Duodecim. Linkki Diakle alustalla.


THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti Diaklessa ajastetusti. Uusintatentti vain, jos varsinainen tentti on hylätty.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 24.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • A54sh
  A54sh
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • A54th
  A54th

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 27.01.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • A54sh
  A54sh
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • A54sh-lh
  A54sh-lh
 • A54th
  A54th

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

09.01.2023 - 03.03.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Innovaatiot ja kumppanuudet

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Paula Ropponen
Ryhmät
 • H-S22shpä
  Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Oppimateriaalit

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavuus Diakin kirjastossa (myös E-kirjana):
- s.120–165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
- s. 326–408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
- s. 410–451, 475–478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11–196. Saatavuus Diakin kirjastossa

Itseopiskelumateriaali: luentotallenteet (vaihtoehtoisia kirjallisia lähteitä), Oppiportin kurssit, Ruokaviraston Koulutus ennen hygieniapassitestiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

- Orientaatio
- Luennot 1 ja 2
- Verkkokurssi ja itseopiskelumateriaalit

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti, numeraalinen arviointi H5-T1/hyl

Opintojakson suorittaminen vaatii läsnäolon luennoilla, Oppiportin verkkokurssien suorittamisen ja tentin hyväksytyn suorittamisen

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus ja itsenäistä opiskelua.

Aika ja paikka

22.8.-16.12.2022.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
(Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11-196.Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, Vuopala, Soini (2005). Tautioppi. Edita sivut 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto ym.(2019). Anatomia ja fysiologia,rakenteesta toimintaan. SanomaPro. Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen ym.(toim) (2010). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja1. Duodecim. Bakteerien rakenne ja toiminta,sivut 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, sivut 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, sivut 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, sivut 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, sivut 432-448. Prionit ja prionitaudit, sivut 720-729. Löytyy myös E-kirjana.


Törmäkangas, L. 2018. Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Diakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Duodecim oppiportti: Infektioiden torjunta-, Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa- ja Antibioottiresistenssi-verkkokurssit. Linkit Diakle-alustalla.

THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
Saatavilla http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) Saatavilla https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti suoritettava 16.12.2022 mennessä. Uusintatentti vain, jos varsinainen tentti on hylätty.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä n. 53h. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.09.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • A53sh
  A53sh
 • A53sha
  A53sha
 • I53sh
  I53sh
 • E53sh
  E53sh
 • F53sh
  F53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 02.09.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • A53sh
  A53sh
 • A53sha
  A53sha
 • I53sh
  I53sh
 • E53sh
  E53sh
 • F53sh
  F53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

24.01.2022 - 18.03.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • A52th
  A52th
 • A52shd
  A52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
Saatavuus Diakin kirjastossa. (Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11-196. Saatavuus Diakin kirjastossa.Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, Vuopala, Soini (2005). Tautioppi. Edita sivut 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto ym.(2019). Anatomia ja fysiologia,rakenteesta toimintaan. SanomaPro. Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen ym.(toim) (2010). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja1. Duodecim. Bakteerien rakenne ja toiminta,sivut 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, sivut 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, sivut 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, sivut 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, sivut 432-448. Prionit ja prionitaudit, sivut 720-729. Löytyy myös E-kirjana.


Törmäkangas, L. 2018. Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Dakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Duodecim oppiportti: Infektioiden torjunta-, Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa- ja Antibioottiresistenssi-verkkokurssit. Linkit Diakle-alustalla.

THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
Saatavilla http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) Saatavilla https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan S, suoritettu.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT Diakin yleisten ahot ohjeiden mukaisesti.

Osasuoritus ei edellytä aiempia opintoja.

Jos olet suorittanut KHO13- opintojakson avoimen amk:n opintoina, niin saat tämän kurssin ahotoitua.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 18.02.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Tiina Takku
Ryhmät
 • I52shd
  I52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
Saatavuus Diakin kirjastossa. (Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11-196. Saatavuus Diakin kirjastossa.Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, Vuopala, Soini (2005). Tautioppi. Edita sivut 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto ym.(2019). Anatomia ja fysiologia,rakenteesta toimintaan. SanomaPro. Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen ym.(toim) (2010). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja1. Duodecim. Bakteerien rakenne ja toiminta,sivut 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, sivut 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, sivut 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, sivut 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, sivut 432-448. Prionit ja prionitaudit, sivut 720-729. Löytyy myös E-kirjana.


Törmäkangas, L. 2018. Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Dakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Duodecim oppiportti: Infektioiden torjunta-, Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa- ja Antibioottiresistenssi-verkkokurssit. Linkit Diakle-alustalla.

THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
Saatavilla http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) Saatavilla https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan S, suoritettu.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT Diakin yleisten ahot ohjeiden mukaisesti.

Osasuoritus ei edellytä aiempia opintoja.

Jos olet suorittanut KHO13- opintojakson avoimen amk:n opintoina, niin saat tämän kurssin ahotoitua.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 30.01.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Vastuuopettaja

Erja Eskelinen

Ryhmät
 • A52th
  A52th
 • A52sh
  A52sh
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A52shd
  A52shd
 • I52shd
  I52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
Saatavuus Diakin kirjastossa. (Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11-196. Saatavuus Diakin kirjastossa.Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, Vuopala, Soini (2005). Tautioppi. Edita sivut 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto ym.(2019). Anatomia ja fysiologia,rakenteesta toimintaan. SanomaPro. Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen ym.(toim) (2010). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja1. Duodecim. Bakteerien rakenne ja toiminta,sivut 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, sivut 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, sivut 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, sivut 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, sivut 432-448. Prionit ja prionitaudit, sivut 720-729. Löytyy myös E-kirjana.


Törmäkangas, L. 2018. Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Dakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Duodecim oppiportti: Infektioiden torjunta-, Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa- ja Antibioottiresistenssi-verkkokurssit. Linkit Diakle-alustalla.

THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
Saatavilla http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) Saatavilla https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan S, suoritettu.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT Diakin yleisten ahot ohjeiden mukaisesti.

Osasuoritus ei edellytä aiempia opintoja.

Jos olet suorittanut KHO13- opintojakson avoimen amk:n opintoina, niin saat tämän kurssin ahotoitua.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 25.02.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Erja Eskelinen
Ryhmät
 • A52sh
  A52sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus

Opiskelija osaa kuvata mikrobiryhmät (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, prionit) ja ymmärtää mikrobien eri tartuntatiet (kosketus-, pisara- ja ilmatartunta).
Opiskelija ymmärtää infektioiden ennaltaehkäisyn merkityksen (hygienia, yleiskunto, rokotteet).
Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen hoitotyössä (henkilökohtainen hygienia, hoitoympäristön turvallisuus, työturvallisuus, potilaan eristäminen)
Opiskelija tunnistaa yleisimmät infektioiden aiheuttajat (bakteeri-, virus- ja sieni-infektiot) ja tietää hoidon pääpiirteet (hengitystie-, virtsa-, suolistoinfektiot, tuberkuloosi, hepatiitit, hiv, septiset infektiot, keskushermoston infektiot, ihoinfektiot, sukupuolitaudit, ihmisen loiset, suun alueen infektiot, hoitoon liittyvät infektiot)Ydinsisällöt
-infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
-mikrobien aiheuttamat sairaudet
-sairauksien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä


Opintosuorituksen kuvaus:
Opintoihin orientaatio (läsnäolovelvoite 100%)
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti

Opintojen etenemisestä säädetään tarkemmin Diakin tutkintosäännössä https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/.

Aika ja paikka

Kts. ajoitus lähijaksotaulukosta Diakin www-sivuilta.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
Saatavuus Diakin kirjastossa. (Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11-196. Saatavuus Diakin kirjastossa.Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, Vuopala, Soini (2005). Tautioppi. Edita sivut 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto ym.(2019). Anatomia ja fysiologia,rakenteesta toimintaan. SanomaPro. Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen ym.(toim) (2010). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja1. Duodecim. Bakteerien rakenne ja toiminta,sivut 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, sivut 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, sivut 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, sivut 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, sivut 432-448. Prionit ja prionitaudit, sivut 720-729. Löytyy myös E-kirjana.


Törmäkangas, L. 2018. Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Dakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Duodecim oppiportti: Infektioiden torjunta-, Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa- ja Antibioottiresistenssi-verkkokurssit. Linkit Diakle-alustalla.

THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
Saatavilla http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) Saatavilla https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat suorittaa opinnot vaihtoehtoisesti testillä. Testistä sovitaan erikseen opon kanssa. Testi arvioidaan S, suoritettu.

Mikäli testi on hylätty opiskelija osallistuu ko. opintojaksolle ja suorittaa verkkotentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusinta verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Orientointi opintoihin (100% läsnäolovelvoite) ennen itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu. Verkkotentti opintojen lopussa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT Diakin yleisten ahot ohjeiden mukaisesti.

Osasuoritus ei edellytä aiempia opintoja.

Jos olet suorittanut KHO13- opintojakson avoimen amk:n opintoina, niin saat tämän kurssin ahotoitua.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen: Hylätty/ 1-5
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.
Arvionnista löytyy tietoa Opiskelijan osaamisen arviointi https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 27.05.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Paula Kukko

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä
- tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat

Sisältö

- mikrobiologia
- infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen
- mikrobien aiheuttamat sairaudet
- tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta

Opetusmenetelmät

Opintosuorituksen kuvaus:
Opintojakson infotallenne Diaklessa
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti oman aikataulun mukaan 24.1.-20.5.2022 välisenä aikana

Aika ja paikka

10.1.-27.5.2022 verkkototeutuksena
Opintojakson infotallenne Diaklessa
Itsenäinen työskentely
Verkkotentti oman aikataulun mukaan 24.1.-20.5.2022 välisenä aikana

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus:

Anttila, V-J. ym. (2018). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
s.120-165 (Hyvä hoitokäytäntö ja varotoimet),
326-408 (Ongelmamikrobien aiheuttamat ongelmat),
410-451, 475-478 (Tukitoimet ja infektioiden torjunta).
Saatavuus Diakin kirjastossa. (Myös E-kirjana)

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. (2016) (tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena. Helsinki: Edita, s. 11-196. Saatavuus Diakin kirjastossa.Diaklen luentotallenteissa (Mikrobiologian perusteet ja tautioppi) käsiteltävien sisältöjen kirjallisuus:

Karttunen, Vuopala, Soini (2005). Tautioppi. Edita sivut 19-86 ja 144-176.

Leppäluoto ym.(2019). Anatomia ja fysiologia,rakenteesta toimintaan. SanomaPro. Elimistön puolustusjärjestelmä sivut 184-195. Löytyy myös E-kirjana.

Heikkinen ym.(toim) (2010). Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja1. Duodecim. Bakteerien rakenne ja toiminta,sivut 14-40. Bakteerien virulenssitekijät, sivut 68-82. Sienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina, sivut 298-300. Mikä tekee parasiitista patogeenin, sivut 432-448. Virusinfektioiden patogeneesi, sivut 432-448. Prionit ja prionitaudit, sivut 720-729. Löytyy myös E-kirjana.


Törmäkangas, L. 2018. Mikrobiologian perusteet ja tautiopin luentotallenteet. Löytyvät Dakle alustalta.

Tuberkuloosiin liittyvä materiaali. Löytyy Diakle-alustalta.

Elintarvikehygieniaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Infektioiden torjuntaan ja aseptiikkaan liittyvä materiaali. Löytyy Diakle- alustalta.

Duodecim oppiportti; Infektioiden torjunta ja Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa ja Antibioottiresistenssi-verkkokurssit. Linkit Diakle-alustalla.

THL infektiotaudit -verkkosivut (bakteerit ja virustaudit)
Saatavilla http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit;

THL Infektiouutiset (lisämateriaalia infektiotauteihin, ei kysytä tentissä) Saatavilla https://blogi.thl.fi/web/infektiouutiset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti oman aikataulun mukaan 24.1.-20.5.2022 välisenä aikana. Uusintamahdollisuus 27.5.2022 asti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 26h 40min /opintopiste. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 10.1.-27.5.2022 välisenä aikana
- Orientaatio opintoihin (infotallenne) ennen itsenäistä opiskelua
- Itsenäinen opiskelu
- Verkkotentti oman aikataulun mukaan 24.1.-20.5.2022 välisenä aikana. Uusintamahdollisuus 27.5.2022 asti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä orientaatiokurssi kuuluu samansisältöisenä Diakin terveysalan amk-tutkintoon. Tutkinto-opiskelijana saat tämän kurssin hyväksiluettua (ahot).

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi numeerinen Hylätty/ 1-5.
Arviointi verkkotentin perusteella.
Osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alkuvaiheen osaamistavoitteisiin.

Tällä toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen tason arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

0-5