Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: MIE0105A20S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 06.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Taina Heino
 • Anu Hellesuo
Ryhmät
 • A54sos
  A54sos
 • I54sos
  I54sos
 • A53sosd
  A53sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E53sosd
  E53sosd
 • F54sos
  F54sos
 • A53sosn
  A53sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Aika ja paikka

Opetusta ja ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan lukujärjestyksessä. Uusintatenttien ( 2 kpl) ajankohdat sovitaan orientaatioluennon yhteydessä.

Kansainvälisyys

Opintojaksosta 3 op on mahdollista suorittaa osallistumalla Erasmus+ ohjelman kautta järjestettävään Blended Intensive Program ( BIP) opintojaksolle. BIP- opintojaksomahdollisuudesta tiedotetaan erikseen opintojaksolle osallistuvia opiskelijoilta. BIP- opintojakson intensiivijakso ( 5 pv) ajoittuu kevätlukukaudelle.

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Margarita Sakilayan-Latvala
 • Taina Heino
 • Anu Hellesuo
Ryhmät
 • F52sosd
  F52sosd
 • A52sosv
  A52sosv
 • Diak
  Diak yhteinen
 • I52sosd
  I52sosd
 • A53sos
  A53sos
 • E53sos
  E53sos
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Kansainvälisyys

Osa opintojaksosta (3 op) on mahdollista suorittaa BIP-intensiivikurssina kansainvälisessä Erasmus+ opintojaksossa Ethical Reflections on Mental Health.

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Sari Jylli
 • Anu Hellesuo
Ryhmät
 • F52sos
  F52sos
 • A51sosn
  A51sosn
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E51sosd
  E51sosd
 • A52sos
  A52sos
 • A51sosd
  A51sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Aika ja paikka

Orientaatio ja seminaari edellyttävät pakollista osallistumista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 10.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Pieksämäki
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mari Kirkanen
 • Taina Heino
Ryhmät
 • E51sos
  E51sos
 • A51sos
  A51sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, pienryhmätyöskentely, osallistavat opetusmenetelmät.
Opintojaksolla on kaksi oppimistehtävää:
1) Pienryhmissä tehtävä palvelujärjestelmä- tehtävä
2) Kirjatentti yksilötehtävänä

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti, verkko-opetus Zoomissa. Pienryhmien työskentely pienryhmien oman sopimuksen mukaisesti. Verkkotentti opintojakson lopussa.

Oppimateriaalit

Tentissä/esseessä suoritettava oppimateriaali Diakle-oppimisalustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaan, uusintatentit sovitaan erikseen opintojakson alkaessa.

Kansainvälisyys

Vaihtoehtoinen suoritustapa: osallistuminen BIP Mental Health opintojaksolle (3 ov).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ov= 27 h opiskelijan työnä

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa yhteisellä orientaatiolla ja luento-opetuskerroilla, jotka toteutuvat verkko-opetuksena lukujärjestyksen mukaisesti.
Opiskelijat tekevät pienryhmissä palvelujärjestelmään liittyvän tehtävän, joka käsitellään yhteisesti osallistavien opetusmenetelmien avulla lähiopetuksessa. Tiimit suunnittelevat ja toteuttavat tehtävän aikataulujen puitteissa sopimallaan tavalla.
Opintojakson lopuksi verkkotentti opintojakson kirjallisuudesta sekä luennoista.

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Arviointikriteerit keskivaiheen arviointikriteerit.
Palvelujärjestelmä- oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty/ täydennettävä.
Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu molempien tehtävien perusteella, arviointiasteikko 1-5.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 10.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Margarita Sakilayan-Latvala
 • Taina Heino
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • I50sosd
  I50sosd
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on luento-opetusta sekä pienryhmissä käytäviä keskusteluja lukujärjestyksen mukaisesti etäopetuksena Zoomissa. Oppimistehtävinä on tiimeissä tehtävä mielenterveys- päihde- tai kriisityön palveluista ja palvelujärjestelmästä, sekä yksilötehtävänä suoritettava verkkotentti tenttikirjallisuudesta.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti etäopetusta Zoomissa.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus sekä muu oheiskirjallisuus Diakle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötentti arvioidaan 1-5, tiimitehtävä arvioidaan hyväksytty/ täydennettävä. Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5,

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 14.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sirpa Ylönen
 • Taina Heino
Ryhmät
 • A49sosd
  A49sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E49sosd
  E49sosd
 • A49sosn
  A49sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Taina Heino
 • Marianne Neuvonen
Ryhmät
 • A50sos
  A50sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, pienryhmätyöskentely, tutustuminen teemaan liittyvään näyttelyyn, osallistavat opetusmenetelmät.
Opintojaksolla on kaksi oppimistehtävää:
1) Pienryhmissä tehtävä palvelujärjestelmä- tehtävä
2) Kirjatentti/ essee- tehtävä yksilötehtävänä

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti, lähiopetus DIAK/ Kalasataman kampus, tutustumiskäynti Helsingin kaupunginmuseo, pienryhmien työskentely pienryhmien oman sopimuksen mukaisesti. Verkkotentti opintojakson lopussa / vaihtoehtoisesti essee.

Oppimateriaalit

Tentissä/esseessä suoritettava oppimateriaali Diakle-oppimisalustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja uusintatentit lukujärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ov= 27 h opiskelijan työnä

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa yhteisellä orientaatiolla ja luento-opetuskerroilla, jotka toteutuvat lähiopetuksena Kalasataman kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.
Opiskelijat tekevät pienryhmissä palvelujärjestelmään liittyvän tehtävän, joka käsitellään yhteisesti osallistavien opetusmenetelmien avulla lähiopetuksessa. Tiimit suunnittelevat ja toteuttavat tehtävän aikataulujen puitteissa sopimallaan tavalla.
Opintojakson lopuksi joko verkkotentti tai vaihtoehtoisesti essee opintojakson kirjallisuudesta sekä luennoista.

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti/ essee arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Arviointikriteerit
Palvelujärjestelmä- oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty/ täydennettävä.
Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu molempien tehtävien perusteella, arviointiasteikko 1-5.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Pori

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Sari Jylli
 • Anu Hellesuo
Ryhmät
 • F50sos
  F50sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 11.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Hanna Rautio
 • Marianne Neuvonen
 • Taina Heino
Ryhmät
 • A49sos
  A49sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 11.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Pieksämäki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Tuomo Lyhty
 • Taina Heino
Ryhmät
 • E49sos
  E49sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 11.02.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Hanna Rautio
 • Marianne Neuvonen
 • Taina Heino
Ryhmät
 • A48sosd
  A48sosd
 • A48sosn
  A48sosn
 • F48sosd
  F48sosd
 • I48sosd
  I48sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee päihde- ja muita riippuvuuksia koskevia, eri tieteisiin perustuvia lähestymistapoja
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta tukien erilaisten mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiakasryhmien kanssa, ottaen huomioiden eri ikävaiheisiin liittyvät erityispiirteet
- tuntee kriisejä ja akuutin kriisityön
- tuntee ja osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdetyötä ja palvelujärjestelmää ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien mielenterveys- ja päihdetyössä
- tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteyksiä
- tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä

Sisältö

- riippuvuuden tieteelliset selitysmallit
- asiakasosallisuus mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- eri ikävaiheiden mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
- kriisityö ja akuutti kriisityö
- mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet, laatusuositukset ja strategiat, kansalliset ja kansainväliset ohjelmat
- kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
- mielenterveys- ja päihdeongelmien ja rikoskäyttäytymisen yhteydet
- uskonnollisuus ja hengellisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Esitietovaatimukset

Edellyttää mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.