Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: VAR0105A20S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 06.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Satu Keisala
 • Marjaana Marttila-Ojala
Ryhmät
 • A54sos
  A54sos
 • I54sos
  I54sos
 • A53sosd
  A53sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E53sosd
  E53sosd
 • F54sos
  F54sos
 • A53sosn
  A53sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Kataja E. (toim.). (2022). Lumoudu lapsesta. Artikkeleita arkipedagogiikasta. Hämeenlinnan kaupunki. Saatavilla e-kirjana.
TAI
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy e-kirjana.


Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Marjaana Marttila-Ojala
 • Mari Nieminen
Ryhmät
 • HKI-S24sosvakaAVOIN
  Avoin amk - Sosionomikoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Pieksämäki
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Sanna Ojala
 • Marjaana Marttila-Ojala
Ryhmät
 • A53sos
  A53sos
 • E53sos
  E53sos

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Kataja E. (toim.). (2022). Lumoudu lapsesta. Artikkeleita arkipedagogiikasta. Hämeenlinnan kaupunki. Saatavilla e-kirjana.
TAI
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy e-kirjana.


Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 11.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ryhmät
 • F52sosd
  F52sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • I52sosd
  I52sosd
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Kataja E. (toim.). (2022). Lumoudu lapsesta. Artikkeleita arkipedagogiikasta. Hämeenlinnan kaupunki. Saatavilla e-kirjana.
TAI
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy e-kirjana.


Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Ojala
 • Mari Nieminen
Ryhmät
 • F52sos
  F52sos
 • A52sosv
  A52sosv
 • A51sosn
  A51sosn
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A52sos
  A52sos
 • E51sosd
  E51sosd
 • A51sosd
  A51sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Kataja E. (toim.). (2022). Lumoudu lapsesta. Artikkeleita arkipedagogiikasta. Hämeenlinnan kaupunki. Saatavilla e-kirjana.
TAI
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy e-kirjana.


Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Marjaana Marttila-Ojala
 • Mari Nieminen
Ryhmät
 • HKI-S23sosvakaAVOIN
  Avoin amk - Sosionomikoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Kataja E. (toim.). (2022). Lumoudu lapsesta. Artikkeleita arkipedagogiikasta. Hämeenlinnan kaupunki. Saatavilla e-kirjana.
TAI
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy e-kirjana.


Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 10.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Pieksämäki
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
Opettaja
 • Satu Keisala
 • Marjaana Marttila-Ojala
Ryhmät
 • E51sos
  E51sos
 • A51sos
  A51sos

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Kataja E. (toim.). (2022). Lumoudu lapsesta. Artikkeleita arkipedagogiikasta. Hämeenlinnan kaupunki. Saatavilla e-kirjana.
TAI
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy e-kirjana.

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 10.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Marjaana Marttila-Ojala
Ryhmät
 • I50sosd
  I50sosd
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Heikka, J., Fonsen, E., Elo, J. & Leinonen, J. (toim.) (2014). Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

TAI

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2017). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/fi/book/978-952-451-763-8

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Pori
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
Opettaja
 • Sari Jylli
 • Marjaana Marttila-Ojala
 • Mari Nieminen
Ryhmät
 • F50sos
  F50sos
 • A50sos
  A50sos

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Heikka, J., Fonsen, E., Elo, J. & Leinonen, J. (toim.) (2014). Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

TAI

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2017). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/fi/book/978-952-451-763-8

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa
lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet
huomioiden
• osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
• tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön
ja osaa soveltaa niitä
• osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
• osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja
moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
• tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä.

YDINSISÄLLÖT
lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
• yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
• varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
• kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden
tukeminen
• varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 09.09.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 71

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Satu Keisala
 • Marjaana Marttila-Ojala
 • Mari Nieminen
Ryhmät
 • A49sosd
  A49sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E49sosd
  E49sosd
 • A53sosvakaAVOIN
  Avoin amk - Sosionomikoulutus
 • A49sosn
  A49sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kaksi aikaan sidottua luentoa (tiistai klo 15-18, lukujärjestyksen mukaisesti). Opiskelu painottuu opiskelijan itsenäiseen opiskeluun, joka ohjeistetaan Diakle-oppimisympäristössä.

Opintojakson oppimistehtäviä ovat testi varhaiskasvatuslaista ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, verkkotentti sekä työelämässä toteutettava haastattelutehtävä.

Oppimateriaalit

Verkossa tapahtuvan yksilötentin tenttimateriaali:

Koivula, M., Siippainen, A., Eerola-Pennanen, P. & Böök, M. L. (2017). Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Vastapaino.

Kirja on saatavana myös verkkokirjana. https://www.ellibslibrary.com/book/9789517686532

TAI

Heikka, J., Fonsen, E., Elo, J. & Leinonen, J. (toim.) (2014). Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelutehtävä tehdään autenttisessa varhaiskasvatusympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksolla käytössä. Muista verkkoilmoittautuminen viikkoa ennen tenttipäivää.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi hakea AHOTia, jos kokee, että hänen osaamisensa vastaa opintojakson tavoitteita. Opiskelijan tulee perustella ja osoittaa osaamisensa AHOT-hakemuksessa.
Opintojaksossa noudatetaan Diakin yleisiä AHOT-ohjeita.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 04.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Pieksämäki
 • Diakin yhteinen toteutus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
Opettaja
 • Satu Keisala
 • Marjaana Marttila-Ojala
Ryhmät
 • A49sos
  A49sos
 • E49sos
  E49sos

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Heikka, J., Fonsen, E., Elo, J. & Leinonen, J. (toim.) (2014). Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

TAI

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2017). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/fi/book/978-952-451-763-8

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa
lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet
huomioiden
• osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
• tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön
ja osaa soveltaa niitä
• osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
• osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja
moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
• tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä.

YDINSISÄLLÖT
lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
• yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
• varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
• kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden
tukeminen
• varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 11.02.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
Opettaja
 • Marjaana Marttila-Ojala
 • Mari Nieminen
Ryhmät
 • A48sosd
  A48sosd
 • A48sosn
  A48sosn
 • Diak
  Diak yhteinen
 • F48sosd
  F48sosd
 • I48sosd
  I48sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet huomioiden
- osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
- tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä
- osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
- osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
- tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Sisältö

- lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
- yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
- varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
- kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukeminen
- varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- lakitesti arviointi hyv - hyl
- oppituntiaktiviteetit Diaklessa suoritettava
- verkkotentti arviointi 1-5
- kasvatuksen osa-aluetehtävä hyv - hyl

Oppimateriaalit

Heikka, J., Fonsen, E., Elo, J. & Leinonen, J. (toim.) (2014). Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

TAI

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) (2017). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Löytyy myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/fi/book/978-952-451-763-8

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA:
*) opiskelija sopii vaihtoehtoisesta suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa ja se kirjataan HOPSiin
*) opiskelija ilmoittaa vähintään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua lehtorille vaihtoehtoisesta suoritustavasta
*) vaihtoehtoinen suoritus käynnsityy opintojakson aloitusajankohtana ja päättyy lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
*) tarkemmat suoritustiedot opintojakson Diakle-alustalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Haastattelu suoritetaan varhaiskasvatusympäristössä esim. päiväkodissa osana kasvatuksen osa-aluetehtävää

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Diakin yleiset uusintatenttipäivät ovat opintojaksossa käytössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op ja sen eteneminen ja kuormitus on kuvattu opintojakson Diaklessa viikkotasoisen etenemisen mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogista toimintaa
lapselle ja lapsiryhmälle varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet
huomioiden
• osaa rakentaa lapsille yhteisöllisiä ja osallistavia oppimisympäristöjä
• tuntee varhaiskasvatusta ohjaavat ja velvoittavat asiakirjat sekä lainsäädännön
ja osaa soveltaa niitä
• osaa tehdä sitoutuneesti kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa
• osaa toimia kulttuuri- ja katsomussensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja
moninaisuutta tukien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä
• tuntee varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä.

YDINSISÄLLÖT
lapsilähtöinen pedagogiikka ja kasvatusyhteistyö
• yhteisölliset ja osallistavat oppimisympäristöt
• varhaiskasvatusta ohjaavat ja suuntaavat asiakirjat sekä lainsäädäntö
• kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden
tukeminen
• varhaiskasvatuksen merkitys ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä

Arviointiasteikko

0-5