Siirry suoraan sisältöön

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: SSY0005A22S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.

- hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.

- osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

- osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.

- osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö

1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.

2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.

3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.

4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.

5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 10.11.2024

Ajoitus

05.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 666

Opettaja
 • Sandra Hagman
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.

- hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.

- osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

- osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.

- osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö

1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.

2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.

3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.

4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.

5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa ns. non-stop- periaatteella. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Aika ja paikka

Toteutuu Diakle- oppimisympäristössä

Oppimateriaalit

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Opintojakson kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja tehtävät suoritetaan ja uusitaan Diaklessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä.
Ei rästioikuetta. Jos opiskelija ei ole tehnyt jaksoa loppuun päättymispäivään mennessä, tekee hän jakson uudelleen seuraavassa toteutuksessa, jonne ilmoittautuu itse.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit nähtävillä Diaklessa tehtävien yhteydessä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 28.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 2000

Opettaja
 • Sandra Hagman
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.

- hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.

- osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

- osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.

- osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö

1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.

2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.

3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.

4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.

5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa ns. non-stop- periaatteella.
Voit ilmoittautua oman aikataulun mukaan kevään aikana ja tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 28.6.2024.

Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Aika ja paikka

Toteutuu Diakle- oppimisympäristössä

Oppimateriaalit

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Opintojakson kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palauta tehtävät viimeistään 28.6.2024
Ei rästioikeutta. Mikäli opiskelija ei palauta kaikkia tehtäviä opintojakson päättymispäivään mennessä, suorittaa hän koko jakson uudelleen ja ilmoittautuu itse uudelle toteutukselle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä jaksolla voi korvata yhden 5 op:n terveysalan syventävien opintojen teoriaopinnoista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit nähtävillä Diaklessa tehtävien yhteydessä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 999

Opettaja
 • Sandra Hagman
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.

- hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.

- osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

- osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.

- osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö

1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.

2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.

3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.

4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.

5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa ns. non-stop- periaatteella. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Aika ja paikka

Toteutuu Diakle- oppimisympäristössä

Oppimateriaalit

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Opintojakson kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja tehtävät suoritetaan ja uusitaan Diaklessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä.
Ei rästioikuetta. Jos opiskelija ei ole tehnyt jaksoa loppuun päättymispäivään mennessä, tekee hän jakson uudelleen seuraavassa toteutuksessa, jonne ilmoittautuu itse.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit nähtävillä Diaklessa tehtävien yhteydessä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

03.01.2023 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 2000

Opettaja
 • Sandra Hagman
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.

- hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.

- osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

- osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.

- osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö

1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.

2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.

3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.

4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.

5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa ns. non-stop- periaatteella.
Voit ilmoittautua oman aikataulun mukaan kevään aikana ja tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 30.6.2023

Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Aika ja paikka

Toteutuu Diakle- oppimisympäristössä

Oppimateriaalit

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Opintojakson kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palauta tehtävät viimeistään 30.6.2023.
Ei rästioikeutta. Mikäli opiskelija ei palauta kaikkia tehtäviä opintojakson päättymispäivään mennessä, suorittaa hän koko jakson uudelleen ja ilmoittautuu itse uudelle toteutukselle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit nähtävillä Diaklessa tehtävien yhteydessä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 15.11.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Opettaja
 • Sandra Hagman
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.

- hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.

- osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

- osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.

- osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö

1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.

2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.

3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.

4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.

5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu verkossa ns. non-stop- periaatteella. Kurssin voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti lukuvuoden aikana, tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 31.12.2022.

Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä.
Kurssi sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Aika ja paikka

Toteutuu Diakle- oppimisympäristössä

Oppimateriaalit

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Kurssin kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja tehtävät suoritetaan ja uusitaan kurssin aikana Diaklessa. Palauta tehtävät viimeistään 31.12.2022

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit nähtävillä Diaklessa tehtävien yhteydessä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/ hylätty