Siirry suoraan sisältöön

Nuorten asumisneuvonta ja -ohjausLaajuus (5 op)

Tunnus: NAO0005A23S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisältö

Ydinsisällöt
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 999

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Teija Kynkäänniemi
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisältö

Ydinsisällöt
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt

Opetusmenetelmät

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.
.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksi otto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö.

Opintojakson ydinsisällöt ovat
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt.

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojakso koostuu asiantuntijatallenteista, muusta opetusmateriaalista ja oppimistehtävistä (tietotesteistä). Asiantuntijatallenteissa käsitellään nuorten asumista ja nuorten asunnottomuutta ilmiöinä, asunnottomuuden riskitekijöitä, nuorten asumisen palveluiden tulevaisuuden tarpeita ja asumisneuvonnan keskeisiä käsitteitä, palveluita ja toimintakenttään. Opetusmateriaalit tukevat ja täydentävät asiantuntijatallenteita. Asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen tietotestin. Opintojakson suorittaminen perustuu tietotestien ja oppimistehtävien tekemiseen.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeistä ja suoriteltavaa kirjallisuutta ja tutkimusta ovat muun muassa seuraavat julkaisut.

Aho, P., Myllymäki, T., Sandqvist, S. & Strandell, A. (2021). Nuorten asuminen 2020: Kyselytutkimus. Ympäristöministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-217-4

Ara – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (2022). Asunnottomat 2021. (ARAn selvitys 2/2022). https://asuntoensin.fi/assets/files/2022/02/Asunnottomat_2021_ARAn_Selvitys_2_2022.pdf

Granfelt, R. (2022). Asumissosiaalinen työ: Asunnottomuudesta irti ja asunnosta kodiksi. Y-Säätiö. https://asuntoensin.fi/assets/files/2022/04/Asumissosiaalinen-tyo-Granfelt-2022.pdf

Kettunen, M. (2013). Asunto ensin -malli Yhdysvalloista ja soveltaminen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (5), s. 562–570. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101419

Niemi V., & Ahola, E. (2017). Pathways between Housing and Homelessness of Young Income Support Recipients in Helsinki, Finland. European journal of homelessness, 11(2), s. 39–61. https://www.feantsaresearch.org/en/publications/european-journal-of-homelessness?journalYear=2017

Oosi, O., Kortelainen, J., Karinen, R., Jauhola, L. & Luukkonen, T. (2019). Asumisneuvonta Suomessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). https://www.ara.fi/download/noname/%7B96F10A1A-248F-486E-8F83-C2E73186F8AC%7D/146422

Tykkyläinen, S. (2017). Asumisneuvonnan vaikutus nuorten itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen. Nuorisoasuntoliitto ry. https://nal.fi/wp-content/uploads/2019/12/Asumisneuvonnan-vaikutus-tutkimus.pdf

Viitanen, V. (2015). Nuoret asunnottomat Suomessa. Teoksessa Kilpeläinen, Päivi & Kostiainen, Eeva & Laakso, Seppo. Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014 (s. 86–91). (Suomen ympäristö 2/2015). Ympäristöministeriö. https://nal.fi/wp-content/uploads/2019/12/SY_2_2015.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on suunniteltu yhteistyössä työelämäntahon kanssa, joka on nuorten asumisen asiantuntija. Opintojakson oppimistehtävät on otettu huomioon ammatillinen osaaminen, jonka nuorten asumisneuvonnan ja -ohjauksen tehtävissä tarvitaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojakso sisältää neljä tietotestiä. Opintojakson asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen tietotestin. Opintojakson suorittaminen perustuu tietotestien tekemiseen.
Ei rästioikeutta. Mikäli opintojakso jää kesken, ilmoittautuu opiskelija seuraavaan toteutukseen ja suorittaa jakson kokonaan uudestaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h itsenäistä ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojaksot suoritetaan järjestyksessä 1-4.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu sekä sosiaalialan että terveysalan kuten myös humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa suorittavalle. Opintojaksolla opiskelija voi lisätä ja syventää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuutta, jota nuorten asumisneuvonnan tehtävissä tarvitaan.

Opintojaksoa ei voi suorittaa AHOT-menettelyn kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tietotestien ja oppimistehtävien tekemiseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Teija Kynkäänniemi
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisältö

Ydinsisällöt
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt

Opetusmenetelmät

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.
.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksi otto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö.

Opintojakson ydinsisällöt ovat
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt.

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojakso koostuu asiantuntijatallenteista, muusta opetusmateriaalista ja oppimistehtävistä (tietotesteistä). Asiantuntijatallenteissa käsitellään nuorten asumista ja nuorten asunnottomuutta ilmiöinä, asunnottomuuden riskitekijöitä, nuorten asumisen palveluiden tulevaisuuden tarpeita ja asumisneuvonnan keskeisiä käsitteitä, palveluita ja toimintakenttään. Opetusmateriaalit tukevat ja täydentävät asiantuntijatallenteita. Asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen tietotestin. Opintojakson suorittaminen perustuu tietotestien tekemiseen.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeistä ja suoriteltavaa kirjallisuutta ja tutkimusta ovat muun muassa seuraavat julkaisut.

Aho, P., Myllymäki, T., Sandqvist, S. & Strandell, A. (2021). Nuorten asuminen 2020: Kyselytutkimus. Ympäristöministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-217-4

Ara – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (2022). Asunnottomat 2021. (ARAn selvitys 2/2022). https://asuntoensin.fi/assets/files/2022/02/Asunnottomat_2021_ARAn_Selvitys_2_2022.pdf

Granfelt, R. (2022). Asumissosiaalinen työ: Asunnottomuudesta irti ja asunnosta kodiksi. Y-Säätiö. https://asuntoensin.fi/assets/files/2022/04/Asumissosiaalinen-tyo-Granfelt-2022.pdf

Kettunen, M. (2013). Asunto ensin -malli Yhdysvalloista ja soveltaminen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (5), s. 562–570. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101419

Niemi V., & Ahola, E. (2017). Pathways between Housing and Homelessness of Young Income Support Recipients in Helsinki, Finland. European journal of homelessness, 11(2), s. 39–61. https://www.feantsaresearch.org/en/publications/european-journal-of-homelessness?journalYear=2017

Oosi, O., Kortelainen, J., Karinen, R., Jauhola, L. & Luukkonen, T. (2019). Asumisneuvonta Suomessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). https://www.ara.fi/download/noname/%7B96F10A1A-248F-486E-8F83-C2E73186F8AC%7D/146422

Tykkyläinen, S. (2017). Asumisneuvonnan vaikutus nuorten itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen. Nuorisoasuntoliitto ry. https://nal.fi/wp-content/uploads/2019/12/Asumisneuvonnan-vaikutus-tutkimus.pdf

Viitanen, V. (2015). Nuoret asunnottomat Suomessa. Teoksessa Kilpeläinen, Päivi & Kostiainen, Eeva & Laakso, Seppo. Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014 (s. 86–91). (Suomen ympäristö 2/2015). Ympäristöministeriö. https://nal.fi/wp-content/uploads/2019/12/SY_2_2015.pdf

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on suunniteltu yhteistyössä työelämäntahon kanssa, joka on nuorten asumisen asiantuntija. Opintojakson oppimistehtävät on otettu huomioon ammatillinen osaaminen, jonka nuorten asumisneuvonnan ja -ohjauksen tehtävissä tarvitaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojakso sisältää neljä tietotestiä. Opintojakson asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen tietotestin. Opintojakson suorittaminen perustuu tietotestien tekemiseen.
Ei rästioikeutta. Mikäli opintojakso jää kesken, ilmoittautuu opiskelija seuraavaan toteutukseen ja suorittaa jakson kokonaan uudestaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksossa on neljä osiota.

1) Nuorten asuminen: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen
2) Nuorten asuminen ilmiönä: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen
3) Nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen
4) Asumisneuvonnan työmenetelmät: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojaksot suoritetaan järjestyksessä 1-4.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu sekä sosiaalialan että terveysalan kuten myös humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa suorittavalle. Opintojaksolla opiskelija voi lisätä ja syventää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuutta, jota nuorten asumisneuvonnan tehtävissä tarvitaan.

Opintojaksoa ei voi suorittaa AHOT-menettelyn kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tietotestien tekemiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 28.04.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1000

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Opettaja
 • Teija Kynkäänniemi
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisältö

Ydinsisällöt
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt

Opetusmenetelmät

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.
.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
- tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen
- tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
- osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksi otto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö.

Opintojakson ydinsisällöt ovat
- nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
- asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
- asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
- nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
- asumisneuvonnan työkäytännöt.

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojakso koostuu asiantuntijatallenteista, muusta opetusmateriaalista ja oppimistehtävistä (tietotesteistä). Asiantuntijatallenteissa käsitellään nuorten asumista ja nuorten asunnottomuutta ilmiöinä, asunnottomuuden riskitekijöitä, nuorten asumisen palveluiden tulevaisuuden tarpeita ja asumisneuvonnan keskeisiä käsitteitä, palveluita ja toimintakenttään. Opetusmateriaalit tukevat ja täydentävät asiantuntijatallenteita. Asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen tietotestin. Opintojakson suorittaminen perustuu tietotestien tekemiseen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu Nonstop-toteutuksena, jolloin opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Opintojaksolle ilmoittautuminen päättyy 28.4.2023.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeistä ja suoriteltavaa kirjallisuutta ja tutkimusta ovat muun muassa seuraavat julkaisut.

Aho, P., Myllymäki, T., Sandqvist, S. & Strandell, A. (2021). Nuorten asuminen 2020: Kyselytutkimus. Ympäristöministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-217-4

Ara – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (2022). Asunnottomat 2021. (ARAn selvitys 2/2022). https://asuntoensin.fi/assets/files/2022/02/Asunnottomat_2021_ARAn_Selvitys_2_2022.pdf

Granfelt, R. (2022). Asumissosiaalinen työ: Asunnottomuudesta irti ja asunnosta kodiksi. Y-Säätiö. https://asuntoensin.fi/assets/files/2022/04/Asumissosiaalinen-tyo-Granfelt-2022.pdf

Kettunen, M. (2013). Asunto ensin -malli Yhdysvalloista ja soveltaminen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (5), s. 562–570. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101419

Niemi V., & Ahola, E. (2017). Pathways between Housing and Homelessness of Young Income Support Recipients in Helsinki, Finland. European journal of homelessness, 11(2), s. 39–61. https://www.feantsaresearch.org/en/publications/european-journal-of-homelessness?journalYear=2017

Oosi, O., Kortelainen, J., Karinen, R., Jauhola, L. & Luukkonen, T. (2019). Asumisneuvonta Suomessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). https://www.ara.fi/download/noname/%7B96F10A1A-248F-486E-8F83-C2E73186F8AC%7D/146422

Tykkyläinen, S. (2017). Asumisneuvonnan vaikutus nuorten itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen. Nuorisoasuntoliitto ry. https://nal.fi/wp-content/uploads/2019/12/Asumisneuvonnan-vaikutus-tutkimus.pdf

Viitanen, V. (2015). Nuoret asunnottomat Suomessa. Teoksessa Kilpeläinen, Päivi & Kostiainen, Eeva & Laakso, Seppo. Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014 (s. 86–91). (Suomen ympäristö 2/2015). Ympäristöministeriö. https://nal.fi/wp-content/uploads/2019/12/SY_2_2015.pdf

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on suunniteltu yhteistyössä työelämäntahon kanssa, joka on nuorten asumisen asiantuntija. Opintojakson oppimistehtävät on otettu huomioon ammatillinen osaaminen, jonka nuorten asumisneuvonnan ja -ohjauksen tehtävissä tarvitaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojakso sisältää neljä tietotestiä. Opintojakson asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen tietotestin. Opintojakson suorittaminen perustuu tietotestien tekemiseen.

Ei rästioikeutta. Mikäli opiskelija ei palauta kaikkia tehtäviä opintojakson päättymispäivään mennessä, suorittaa hän koko jakson uudelleen ja ilmoittautuu itse uudelle toteutukselle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksossa on neljä osiota.

1) Nuorten asuminen: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen
2) Nuorten asuminen ilmiönä: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen
3) Nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen
4) Asumisneuvonnan työmenetelmät: 1,25 opintopistettä (noin 34 tuntia), asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehtyminen sekä tietotestin suorittaminen

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa on neljä osiota 1) nuorten asuminen, 2) nuorten asuminen ilmiönä, 3) nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä 4) asumisneuvonnan työmenetelmät. Opintojaksot suoritetaan järjestyksessä 1-4.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu sekä sosiaalialan että terveysalan kuten myös humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa suorittavalle. Opintojaksolla opiskelija voi lisätä ja syventää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuutta, jota nuorten asumisneuvonnan tehtävissä tarvitaan.

Opintojaksoa ei voi suorittaa AHOT-menettelyn kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tietotestien tekemiseen.

Arviointiasteikko

0-5