Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia ILaajuus (2 op)

Tunnus: KHO1202A15S

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 03.11.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Karoliina Salminen
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • OUL-S24sh-lh
  OUL-S24sh-lh
 • OUL-S24sh
  OUL-S24sh
 • HKI-S24sh
  HKI-S24sh
 • POR-S24th
  POR-S24th
 • POR-S24sh
  POR-S24sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja itsenäinen opiskelu. Opintojaksoon kuuluu aloituspäivä, joka pidetään etäyhteyden välityksellä (6h). Lisäksi opintojaksoon kuuluu etäyhteydellä toteutettavat ohjauskerrat sekä etänä tehtävät tentit.

Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson puolessa välissä. Vapaaehtoiset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä ohjauskerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti, joka tehdään opintojakson lopussa. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl. Opintojakson arvosanan annetaan tenttisuorituksen perusteella.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi sanakokeen hyväksyttyä suoritusta, kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista opintojakson toteutusajan aikana. Mikäli tehtäviä on tekemättä opintojakson päättyessä, tulee opiskelijan ilmoittautua uudelle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • HKI-K24shd
  HKI-K24shd
 • HKI-K24sh-lh
  HKI-K24sh-lh
 • HKI-K24th
  HKI-K24th
 • HKI-K24sh
  HKI-K24sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:

Luento-opetus ja itsenäinen opiskelu. Opintojaksoon kuuluu aloituspäivä, joka pidetään etäyhteyden välityksellä (6h). Lisäksi opintojaksoon kuuluu etäyhteydellä toteutettavat ohjauskerrat sekä etänä tehtävät tentit.


Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson puolessa välissä. Vapaaehtoiset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä ohjauskerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti, joka tehdään opintojakson lopussa. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Lisäksi opintojaksolla suoritetaan sanastokoe.

Kansainvälisyys

-

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl. Opintojakson arvosanan annetaan tenttisuorituksen perusteella.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi sanastokokeen hyväksyttyä suoritusta, kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista opintojakson toteutusajan aikana. Mikäli tehtäviä on tekemättä opintojakson päättyessä, tulee opiskelijan ilmoittautua uudelle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus
 • Oulu
 • Pieksämäki
 • Diakin yhteinen toteutus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • PMK-S23sh
  PMK-S23sh
 • JNS-S23shd
  JNS-S23shd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:

Luento-opetus ja itsenäinen opiskelu. Opintojaksoon kuuluu aloituspäivä, joka pidetään etäyhteyden välityksellä (6h). Lisäksi opintojaksoon kuuluu etäyhteydellä toteutettavat ohjauskerrat sekä etänä tehtävät tentit.


Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson puolessa välissä. Vapaaehtoiset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä ohjauskerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Aika ja paikka

Etätoteutus, jossa aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Aikataulu lukujärjestyksessä ja Diakle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Kampuskohtainen toteutus ja suurryhmätoteutus:

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Lähiopetuksen materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti, joka tehdään opintojakson lopussa. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl. Opintojakson arvosanan annetaan tenttisuorituksen perusteella.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi sanakokeen hyväksyttyä suoritusta, kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista opintojakson toteutusajan aikana. Mikäli tehtäviä on tekemättä opintojakson päättyessä, tulee opiskelijan ilmoittautua uudelle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Pori
 • Oulu
 • Diakin yhteinen toteutus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Karoliina Salminen
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • OUL-S23sh-lh
  OUL-S23sh-lh
 • POR-S23th
  POR-S23th
 • HKI-S23sh
  HKI-S23sh
 • OUL-S23sh
  OUL-S23sh
 • POR-S23sh
  POR-S23sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:

Luento-opetus ja itsenäinen opiskelu. Opintojaksoon kuuluu aloituspäivä, joka pidetään etäyhteyden välityksellä (6h). Lisäksi opintojaksoon kuuluu etäyhteydellä toteutettavat ohjauskerrat sekä etänä tehtävät tentit.


Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson puolessa välissä. Vapaaehtoiset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä ohjauskerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Aika ja paikka

Etätoteutus, jossa aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Aikataulu lukujärjestyksessä ja Diakle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Lähiopetuksen materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti, joka tehdään opintojakson lopussa. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl. Opintojakson arvosanan annetaan tenttisuorituksen perusteella.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi sanakokeen hyväksyttyä suoritusta, kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista opintojakson toteutusajan aikana. Mikäli tehtäviä on tekemättä opintojakson päättyessä, tulee opiskelijan ilmoittautua uudelle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus
 • Helsinki
 • Oulu
 • Diakin yhteinen toteutus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Karoliina Salminen
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • A54sh
  A54sh
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • A54sh-lh
  A54sh-lh
 • A54th
  A54th

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Suurryhmä toteutus:
Tarkennetut sisällöt:
-Solu ja kudokset
-Hengitys ja verenkiertojärjestelmä
-Hermosto, erityisesti autonominen hermosto
-Tuki- ja liikuntaelinjärjestelmä


Opetusmenetelmät:
Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson loppupuolella. Reaaliaikaset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä check-up kerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Aika ja paikka

Suurryhmätoteutus:
Zoomissa orientaatioluento, pienryhmätunnit ja check-up -kerrat (yht. 5-6 kertaa).

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Lähiopetuksen materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suurryhmätoteutus:
Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti, jonka voi tehdä viikon aikana opintojakson lopussa. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran vaikka samana päivänä. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on yksi (1) uusintamahdollisuutta yleisinä uusintatenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suurryhmätoteutus:
Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista. Sanastokoe on Hyl/Hyv. Tämän voi uusia verkossa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 04.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Virpi Konola
Ryhmät
 • A53sh
  A53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 04.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • I53sh
  I53sh
 • E53sh
  E53sh
 • F53sh
  F53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Suurryhmä toteutus

Tarkennetut tavoitteet ja sisällöt:

•osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
•tietää verenkierron, lymfaattisen järjestelmän ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät sekä luuston ja lihaksiston rakenteen
•osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
•osaa käyttää tietoja hyväksi kliinisessä hoitotyössä

Opetusmenetelmät:

Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson puolessa välissä. Vapaaehtoiset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä check-up kerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Aika ja paikka

Zoomissa orientaatioluento, pienryhmätunnit ja check-up -kerrat (yht. 5-6 kertaa).

Oppimateriaalit

Suurryhmätoteutus:

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Lähiopetuksen materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suurryhmätoteutus:

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti (numeerinen arviointi), jonka voi tehdä kahden viikon aikana opintojakson loppupuolella. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintamahdollisuutta yleisinä uusintatenttipäivinä.

Osioiden itseopiskelukysymykset, testit ja luentotallenteet tulee olla tehtynä/katsottuna ennen tenttiä. Opettaja seuraa näitä suorituksia Diaklen lokitiedoista. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt ennakkotehtäviä tenttiin mennessä, hän ei saa arvosanaa.

Tämän jälkeen opiskelija siirtyy rästiopiskelijaksi tehden rästitehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Sisällön jaksotus

Ks. Diaklesta tarkemmin.
Opintojakso koostuu useasta osiosta, joita on tehtävä aikataulun mukaisesti. Yksi osio päättyy aina yhteiseen check-up -kertaan zoomissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti.
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Osasuoritus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suurryhmätoteutus:
Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

24.01.2022 - 01.04.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Virpi Konola
Ryhmät
 • A52th
  A52th
 • A52shd
  A52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Tarkennetut tavoiteet ja sisällöt:
•osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
•tietää verenkierron, lymfaattisen järjestelmän ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät sekä luuston ja lihaksiston rakenteen
•osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
•osaa käyttää tietoja hyväksi kliinisessä hoitotyössä

Opetusmenetelmät:
Osasuoritus koostuu pakollisesta lähiopetuksesta (6x4h), itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä.

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O. & Lätti, S. (2015) (tai uudempi).Anatomia ja fysiologia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi).Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E.,Bjålie, J. G., Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi).Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
Lähiopetuksen materiaali
MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit. Saatavilla verkkoaineistona
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M. ja Vierimaa H. (2013) Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. Helsinki: SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla tenttikertoja on yksi (1) varsinainen tenttikerta ja tämän jälkeen kaksi (2) uusintamahdollisuutta. Mikäli opiskelija ei pääse näillä kerroilla tentistä läpi, tulee opiskelijan opintojakson lehtorin antaman ohjeistuksen perusteella suorittaa testejä Moodle-alustalla osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kampusten rästipäivään, jossa voi saada vielä lisää apua. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä tentin neljäs (4.) suorituskerta lehtorin kanssa sovittavana ajankohtana.

Mikäli näistä huolimatta, opiskelija ei saa tenttiä hyväksytysti suoritettua, tulee osallistua opintojaksolle uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti.
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Osasuoritus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Lisäksi opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson kaikille luennoille osallistumista.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 18.03.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Virpi Konola
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
Pienryhmät
 • pienryhmä A
 • pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Tarkennetut tavoiteet ja sisällöt:
•osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
•tietää verenkierron, lymfaattisen järjestelmän ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät sekä luuston ja lihaksiston rakenteen
•osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
•osaa käyttää tietoja hyväksi kliinisessä hoitotyössä

Opetusmenetelmät:
Osasuoritus koostuu pakollisesta lähiopetuksesta (6x4h), itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä.

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O. & Lätti, S. (2015) (tai uudempi).Anatomia ja fysiologia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi).Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E.,Bjålie, J. G., Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi).Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
Lähiopetuksen materiaali
MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit. Saatavilla verkkoaineistona
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M. ja Vierimaa H. (2013) Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. Helsinki: SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla tenttikertoja on yksi (1) varsinainen tenttikerta ja tämän jälkeen kaksi (2) uusintamahdollisuutta. Mikäli opiskelija ei pääse näillä kerroilla tentistä läpi, tulee opiskelijan opintojakson lehtorin antaman ohjeistuksen perusteella suorittaa testejä Moodle-alustalla osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kampusten rästipäivään, jossa voi saada vielä lisää apua. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä tentin neljäs (4.) suorituskerta lehtorin kanssa sovittavana ajankohtana.

Mikäli näistä huolimatta, opiskelija ei saa tenttiä hyväksytysti suoritettua, tulee osallistua opintojaksolle uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti.
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Osasuoritus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Lisäksi opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson kaikille luennoille osallistumista.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 15.04.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Virpi Konola
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • A52sh
  A52sh
Pienryhmät
 • pienryhmä A
 • pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Tarkennetut tavoiteet ja sisällöt:
•osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
•tietää verenkierron, lymfaattisen järjestelmän ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät sekä luuston ja lihaksiston rakenteen
•osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
•osaa käyttää tietoja hyväksi kliinisessä hoitotyössä

Opetusmenetelmät:
Osasuoritus koostuu pakollisesta lähiopetuksesta (6x4h), itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä.

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O. & Lätti, S. (2015) (tai uudempi).Anatomia ja fysiologia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi).Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E.,Bjålie, J. G., Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi).Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
Lähiopetuksen materiaali
MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit. Saatavilla verkkoaineistona
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M. ja Vierimaa H. (2013) Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. Helsinki: SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla tenttikertoja on yksi (1) varsinainen tenttikerta ja tämän jälkeen kaksi (2) uusintamahdollisuutta. Mikäli opiskelija ei pääse näillä kerroilla tentistä läpi, tulee opiskelijan opintojakson lehtorin antaman ohjeistuksen perusteella suorittaa testejä Moodle-alustalla osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kampusten rästipäivään, jossa voi saada vielä lisää apua. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä tentin neljäs (4.) suorituskerta lehtorin kanssa sovittavana ajankohtana.

Mikäli näistä huolimatta, opiskelija ei saa tenttiä hyväksytysti suoritettua, tulee osallistua opintojaksolle uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti.
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Osasuoritus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Lisäksi opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson kaikille luennoille osallistumista.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 18.02.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
 • Niina Patronen
Ryhmät
 • I52shd
  I52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Tarkennetut tavoiteet ja sisällöt:
•osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
•tietää verenkierron, lymfaattisen järjestelmän ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät sekä luuston ja lihaksiston rakenteen
•osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
•osaa käyttää tietoja hyväksi kliinisessä hoitotyössä

Opetusmenetelmät:
Osasuoritus koostuu pakollisesta etäopiskelusta (6x4h), itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä. Itsenäisiä opiskelutehtäviä tulee tehdä ennen jokaista luentoa!

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O. & Lätti, S. (2015) (tai uudempi).Anatomia ja fysiologia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi).Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E.,Bjålie, J. G., Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi).Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY.Saatavuus Diakin kirjastossa
Lähiopetuksen materiaali
MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit. Saatavilla verkkoaineistona
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M. ja Vierimaa H. (2013) Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. Helsinki: SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla tenttikertoja on yksi (1) varsinainen tenttikerta ja tämän jälkeen kaksi (2) uusintamahdollisuutta. Mikäli opiskelija ei pääse näillä kerroilla tentistä läpi, tulee opiskelijan opintojakson lehtorin antaman ohjeistuksen perusteella suorittaa testejä Diakle-alustalla osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kampusten rästipäivään, jossa voi saada vielä lisää apua. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä tentin neljäs (4.) suorituskerta lehtorin kanssa sovittavana ajankohtana.

Mikäli näistä huolimatta, opiskelija ei saa tenttiä hyväksytysti suoritettua, tulee osallistua opintojaksolle uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti.
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Osasuoritus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Lisäksi opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson kaikille luennoille osallistumista.

Arviointiasteikko

0-5