Siirry suoraan sisältöön

HyvinvointiteknologiaLaajuus (5 op)

Tunnus: HYV0005A15S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisältö

- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Esitietovaatimukset

Edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen tuntemusta.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Opettaja
 • Titta Riihimäki
 • Taina Heino
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisältö

- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee hyvinvointiteknologisia sovelluksia ja sovellusten käyttömahdollisuuksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Opintojakson sisältö
- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla. Pääosa materiaalista on oppimisalustan kautta saatavilla. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtäviin lisämateriaalia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään esimerkkejä työelämän eri osa-alueisiin liittyen ja opiskelija voi soveltaa opintojaksoa omaan ammattiosaamiseensa ja sen kehittämiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii opiskelijan itsenäistä työskentelyä useammalla opintojakson toteutusajan viikolla sekä lisämateriaalin hankkimista tehtäviin.
Osa opintojakson oppimistehtävistä on suoritettavissa itse valitulla aikataululla, osa oppimistehtävistä vaatii verkkovuorovaikutusta toisten opintojakson opiskelijoiden kanssa ja eteneminen on tällöin sidoksissa kanssaopiskelijoiden etenemiseen.
Opintojaksolla ei ole aikaan tarkasti sidottuja osioita. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan toteutusajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija voi pääosin itse jaksottaa ja aikatauluttaa opintojakson suorittamisen.

Esitietovaatimukset

Edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen tuntemusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä jaksolla voi korvata yhden 5 op:n terveysalan syventävien opintojen teoriaopinnoista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja opintojakso arvioidaan hyväksytty - täydennettävä -asteikolla. Suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Opettaja
 • Titta Riihimäki
 • Taina Heino
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisältö

- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee hyvinvointiteknologisia sovelluksia ja sovellusten käyttömahdollisuuksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Opintojakson sisältö
- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla. Pääosa materiaalista on oppimisalustan kautta saatavilla. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtäviin lisämateriaalia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään esimerkkejä työelämän eri osa-alueisiin liittyen ja opiskelija voi soveltaa opintojaksoa omaan ammattiosaamiseensa ja sen kehittämiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii opiskelijan itsenäistä työskentelyä useammalla opintojakson toteutusajan viikolla sekä lisämateriaalin hankkimista tehtäviin.
Osa opintojakson oppimistehtävistä on suoritettavissa itse valitulla aikataululla, osa oppimistehtävistä vaatii verkkovuorovaikutusta toisten opintojakson opiskelijoiden kanssa ja eteneminen on tällöin sidoksissa kanssaopiskelijoiden etenemiseen.
Opintojaksolla ei ole aikaan tarkasti sidottuja osioita. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan toteutusajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija voi pääosin itse jaksottaa ja aikatauluttaa opintojakson suorittamisen.

Esitietovaatimukset

Edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen tuntemusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja opintojakso arvioidaan hyväksytty - täydennettävä -asteikolla. Suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 240

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Titta Riihimäki
 • Taina Heino
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisältö

- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee hyvinvointiteknologisia sovelluksia ja sovellusten käyttömahdollisuuksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Opintojakson sisältö
- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla. Pääosa materiaalista on oppimisalustan kautta saatavilla. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtäviin lisämateriaalia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään esimerkkejä työelämän eri osa-alueisiin liittyen ja opiskelija voi soveltaa opintojaksoa omaan ammattiosaamiseensa ja sen kehittämiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii opiskelijan itsenäistä työskentelyä useammalla opintojakson toteutusajan viikolla. Opintojakso vaatii viikottaista oppimisalustalla toimimista itselle sopivana ajankohtana. Opintojakson orientoiva tehtävä palautetaan ensimmäisen viikon aikana. Osa tehtävistä on suoritettavissa itse valitulla aikataululla, osa vaatii verkkovuorovaikutusta toisten opintojakson opiskelijoiden kanssa. Opintojaksolla ei ole aikaan tarkasti sidottuja osioita.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osat suoritetaan ohjatussa järjestyksessä ja annettuina ajankohtina.

Esitietovaatimukset

Edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen tuntemusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja opintojakso arvioidaan hyväksytty - täydennettävä -asteikolla. Suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 11.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Titta Riihimäki
 • Taina Heino
Vastuuopettaja

Titta Riihimäki

Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisältö

- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee hyvinvointiteknologisia sovelluksia ja sovellusten käyttömahdollisuuksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Opintojakson sisältö
- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla. Pääosa materiaalista on oppimisalustan kautta saatavilla. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtäviin lisämateriaalia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään esimerkkejä työelämän eri osa-alueisiin liittyen ja opiskelija voi soveltaa opintojaksoa omaan ammattiosaamiseensa ja sen kehittämiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii opiskelijan itsenäistä työskentelyä useammalla opintojakson toteutusajan viikolla. Opintojakso vaatii viikottaista oppimisalustalla toimimista itselle sopivana ajankohtana. Opintojakson orientoiva tehtävä palautetaan ensimmäisen viikon aikana. Osa tehtävistä on suoritettavissa itse valitulla aikataululla, osa vaatii verkkovuorovaikutusta toisten opintojakson opiskelijoiden kanssa. Opintojaksolla ei ole aikaan tarkasti sidottuja osioita.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osat suoritetaan ohjatussa järjestyksessä ja annettuina ajankohtina.

Esitietovaatimukset

Edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen tuntemusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja opintojakso arvioidaan hyväksytty - täydennettävä -asteikolla. Suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

07.03.2022 - 06.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Titta Riihimäki
 • Taina Heino
Vastuuopettaja

Titta Riihimäki

Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
- osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
- ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisältö

- hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
- hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
- hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Opetusmenetelmät

Ydinsisältöinä ovat hyvinvointiteknologian
•sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
•kehittämistarpeet
•eettiset periaatteet
Opiskelija työskentelee opintojakson aikana itsenäisesti oppimisalustalla tutustuen annettuun materiaaliin sekä suorittaen annetut kirjalliset ja tiedonhakutehtävät opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suorirustapoja eikä mahdollisuutta osasuorituksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttimismahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opintojaksokokonaisuus.

Esitietovaatimukset

Edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen tuntemusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen ja toimintamallien sekä ihmiskehon perustoimintojen ymmärtämys toimivat pohjatietona opintojakson suorittamiselle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki kurssitehtävät arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - asteikolla. Opintojakson suorittaminen edellyttää hyväksytyn suorituksen jokaisesta kurssitehtävästä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty-täydennettävä