Siirry suoraan sisältöön

Luonto- ja eläinavusteiset menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: LEO0005A18S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suomalaisen green care toiminnan keskeiset käsitteet
- osaa erottaa luontohoivan ja luontovoiman tavoitteet, palvelut ja keskeisimmät asiakasryhmät
- osaa keskeisimmät green care toimintamuodot ja menetelmät

Sisältö

- suomalainen Green Care
- luontohoiva ja luontovoima
- luonto- ja eläinavusteiset toimintamuodot ja menetelmät

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

23.09.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Pirkko Kärkkäinen
 • Sirpa Ylönen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suomalaisen green care toiminnan keskeiset käsitteet
- osaa erottaa luontohoivan ja luontovoiman tavoitteet, palvelut ja keskeisimmät asiakasryhmät
- osaa keskeisimmät green care toimintamuodot ja menetelmät

Sisältö

- suomalainen Green Care
- luontohoiva ja luontovoima
- luonto- ja eläinavusteiset toimintamuodot ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Yhteinen orientaatio verkossa, verkkokeskustelut, tutustumiskäynti ja kirjallinen tehtävä, yhteinen seminaari.

Oppimateriaalit

Hirvonen, J. 2014. Luontohoivan asiakasvaikutukset. Mamk. A: TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA – RESEARCH REPORTS 86 http://www.theseus.fi/handle/10024/79918
Luke ja GCF ry. 2021. Suomalainen Green Care: Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatutyökirja. Luonnonvarakeskus ja Green Care Finland http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-189-9
Salonen, K. 2020 Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1563-4
Tolvanen, T. 2017. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3. Lapin amk. Julkaisusarja. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-161-0
Ylilauri, M. & Yli-Viikari ,A. 2019. Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. LEVÓN-INSTITUUTIN JULKAISUJA 143. Vaasan yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-861-0
Yli-Viikari, A & Smeds, P (toim.) Green Care. Maatilatoimijan työkalupakki. ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-692-6
Lisäksi Diaklen materiaalit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Pirkko Kärkkäinen
 • Sirpa Ylönen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suomalaisen green care toiminnan keskeiset käsitteet
- osaa erottaa luontohoivan ja luontovoiman tavoitteet, palvelut ja keskeisimmät asiakasryhmät
- osaa keskeisimmät green care toimintamuodot ja menetelmät

Sisältö

- suomalainen Green Care
- luontohoiva ja luontovoima
- luonto- ja eläinavusteiset toimintamuodot ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Yhteinen orientaatio verkossa, verkkokeskustelut, tutustumiskäynti ja kirjallinen tehtävä, yhteinen seminaari.

Oppimateriaalit

Hirvonen, J. 2014. Luontohoivan asiakasvaikutukset. Mamk. A: TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA – RESEARCH REPORTS 86 http://www.theseus.fi/handle/10024/79918
Luke ja GCF ry. 2021. Suomalainen Green Care: Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatutyökirja. Luonnonvarakeskus ja Green Care Finland http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-189-9
Salonen, K. 2020 Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1563-4
Tolvanen, T. 2017. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3. Lapin amk. Julkaisusarja. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-161-0
Ylilauri, M. & Yli-Viikari ,A. 2019. Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. LEVÓN-INSTITUUTIN JULKAISUJA 143. Vaasan yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-861-0
Yli-Viikari, A & Smeds, P (toim.) Green Care. Maatilatoimijan työkalupakki. ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-692-6
Lisäksi Diaklen materiaalit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 18.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Sirpa Ylönen
 • Seija Utriainen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suomalaisen green care toiminnan keskeiset käsitteet
- osaa erottaa luontohoivan ja luontovoiman tavoitteet, palvelut ja keskeisimmät asiakasryhmät
- osaa keskeisimmät green care toimintamuodot ja menetelmät

Sisältö

- suomalainen Green Care
- luontohoiva ja luontovoima
- luonto- ja eläinavusteiset toimintamuodot ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Yhteinen orientaatio verkossa, verkkokeskustelut, kirjallinen tehtävä ja tutustumiskäynnit, yhteinen seminaari.

Oppimateriaalit

Vehmasto, E. (toim.) 2014. Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. MTT Kasvu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-509-7
Hirvonen, J. 2014. Luontohoivan asiakasvaikutukset. Mamk. A: TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA – RESEARCH REPORTS 86 http://www.theseus.fi/handle/10024/79918
Hirvonen, J. & Skyttä, T. (toim.) 2014. Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut –Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/handle/10024/81448
Luke ja THL 2017. Green Care –laatutyökirja. Verkkojulkaisu. http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/222/Green-Care_laatutyokirja-28.1.2017.pdf
www.gcfinland.fi

Arviointiasteikko

0-5