Siirry suoraan sisältöön

Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavatLaajuus (2 op)

Tunnus: DTH0202A24S

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää hyvinvointialueiden organisaation, strategian, talouden ja hallinnon perusteet
• tunnistaa sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuollolle
• tunnistaa oman roolinsa ammattilaisena osana uutta palvelujärjestelmää
• ymmärtää tiimi- ja monialaisen työskentelyn merkityksen osana uutta palvelujärjestelmää

Sisältö

Ydinsisällöt:
• sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminta
• uudenlaiset toimintamallit hyvinvointialueilla
• eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
• uudenlaiset tiimit ja niiden toiminta hyvinvointialueilla

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 666

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Tilli
 • Julia Sahramäki
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää hyvinvointialueiden organisaation, strategian, talouden ja hallinnon perusteet
• tunnistaa sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuollolle
• tunnistaa oman roolinsa ammattilaisena osana uutta palvelujärjestelmää
• ymmärtää tiimi- ja monialaisen työskentelyn merkityksen osana uutta palvelujärjestelmää

Sisältö

Ydinsisällöt:
• sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminta
• uudenlaiset toimintamallit hyvinvointialueilla
• eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
• uudenlaiset tiimit ja niiden toiminta hyvinvointialueilla

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti verkossa tehtävä opintojakso. Itsenäisiä tehtäviä, verkkotestejä.

Oppimateriaalit

Materiaali tarjotaan verkkoalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54h opiskelijan työtä, ei ajastettuja tehtäviä opintojakson toteutusajan sisällä.

Lisätietoja opiskelijoille

DTH01Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja DTH02Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat - jaksoilla (yht. 5 op) voi korvata yhden 5 op:n terveysalan syventävien opintojen teoriaopinnoista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson jokaisen osan jälkeen monivalintakysymyksistä koostuva testi. Opintojakso on suoritettu kun kaikki opintojakson osat on suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 14.04.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 999

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Tilli
 • Julia Sahramäki
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää hyvinvointialueiden organisaation, strategian, talouden ja hallinnon perusteet
• tunnistaa sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuollolle
• tunnistaa oman roolinsa ammattilaisena osana uutta palvelujärjestelmää
• ymmärtää tiimi- ja monialaisen työskentelyn merkityksen osana uutta palvelujärjestelmää

Sisältö

Ydinsisällöt:
• sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminta
• uudenlaiset toimintamallit hyvinvointialueilla
• eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
• uudenlaiset tiimit ja niiden toiminta hyvinvointialueilla

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti verkossa tehtävä opintojakso. Itsenäisiä tehtäviä, verkkotestejä.
Huom! kyseessä on uusi jakso ja sen Diakle-huone avataan vasta 2.2.2024

Oppimateriaalit

Materiaali tarjotaan verkkoalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54h opiskelijan työtä, ei ajastettuja tehtäviä opintojakson toteutusajan sisällä.

Lisätietoja opiskelijoille

DTH01Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja DTH02Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat - jaksoilla (yht. 5 op) voi korvata yhden 5 op:n terveysalan syventävien opintojen teoriaopinnoista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson jokaisen osan jälkeen monivalintakysymyksistä koostuva testi. Opintojakso on suoritettu kun kaikki opintojakson osat on suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty