Siirry suoraan sisältöön

Työturvallisuus ja riskienhallinta haasteellisissa asiakastilanteissaLaajuus (1 op)

Tunnus: TTR0001A24S

Laajuus

1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuutta
• ymmärtää kohtaamisen, dialogisuuden ja tunnetaitotyöskentelyn merkityksen omassa ammatillisessa vuorovaikutuksessa psyykkisesti kuormittavissa ja fyysisesti uhkaavissa asiakastilanteissa
• ymmärtää turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisevän työn merkityksen
• tunnistaa ja tietää asiakkaan aggression ja alkavan väkivaltakäyttäytymisen ennakkomerkit
• osaa soveltaa kokonaisvaltaisen rauhoittelun sekä asiakkaan, työntekijän ja työyhteisön turvallisuutta suojaavia työtapoja ja menetelmiä uhka- ja kriisitilanteissa
• osaa arvioida omaa työssäjaksamista ja tuntee tapoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi
• tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä eri toimintaympäristöjen kautta

Sisältö

• Organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työturvallisuuden taustalla
• Työntekijän itsetuntemus ja ennakoivan toiminnan taito
• Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen, riskien arviointi ja toiminta uhkaavassa tilanteessa
• Ennaltaehkäisevät toimintamallit ja -menetelmät
• Jälkipuinnin merkitys ja myötätuntouupumisen reflektointi

Ilmoittautumisaika

29.05.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 999

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Mari Kirkanen
 • Sinikka Paukkunen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuutta
• ymmärtää kohtaamisen, dialogisuuden ja tunnetaitotyöskentelyn merkityksen omassa ammatillisessa vuorovaikutuksessa psyykkisesti kuormittavissa ja fyysisesti uhkaavissa asiakastilanteissa
• ymmärtää turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisevän työn merkityksen
• tunnistaa ja tietää asiakkaan aggression ja alkavan väkivaltakäyttäytymisen ennakkomerkit
• osaa soveltaa kokonaisvaltaisen rauhoittelun sekä asiakkaan, työntekijän ja työyhteisön turvallisuutta suojaavia työtapoja ja menetelmiä uhka- ja kriisitilanteissa
• osaa arvioida omaa työssäjaksamista ja tuntee tapoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi
• tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä eri toimintaympäristöjen kautta

Sisältö

• Organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työturvallisuuden taustalla
• Työntekijän itsetuntemus ja ennakoivan toiminnan taito
• Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen, riskien arviointi ja toiminta uhkaavassa tilanteessa
• Ennaltaehkäisevät toimintamallit ja -menetelmät
• Jälkipuinnin merkitys ja myötätuntouupumisen reflektointi

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 999

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Mari Kirkanen
 • Sinikka Paukkunen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuutta
• ymmärtää kohtaamisen, dialogisuuden ja tunnetaitotyöskentelyn merkityksen omassa ammatillisessa vuorovaikutuksessa psyykkisesti kuormittavissa ja fyysisesti uhkaavissa asiakastilanteissa
• ymmärtää turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisevän työn merkityksen
• tunnistaa ja tietää asiakkaan aggression ja alkavan väkivaltakäyttäytymisen ennakkomerkit
• osaa soveltaa kokonaisvaltaisen rauhoittelun sekä asiakkaan, työntekijän ja työyhteisön turvallisuutta suojaavia työtapoja ja menetelmiä uhka- ja kriisitilanteissa
• osaa arvioida omaa työssäjaksamista ja tuntee tapoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi
• tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä eri toimintaympäristöjen kautta

Sisältö

• Organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työturvallisuuden taustalla
• Työntekijän itsetuntemus ja ennakoivan toiminnan taito
• Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen, riskien arviointi ja toiminta uhkaavassa tilanteessa
• Ennaltaehkäisevät toimintamallit ja -menetelmät
• Jälkipuinnin merkitys ja myötätuntouupumisen reflektointi

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkkototeutus.

Aika ja paikka

Nonstop verkkototeutus (ei kesälomakautena)

Oppimateriaalit

Rantaeskola S., Hyyti J., Kauppila J., Koskelainen M. 2015. Haastavat asiakastilanteet - väkivalta työssä. Talentum. Helsinki.
Muu oppimista tukeva materiaali löytyy Diakle-pohjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusmerkintä, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Suoritusmerkintä, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti.