Siirry suoraan sisältöön

Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: CHI0305A20S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja arvioida perhehoitotyön eri menetelmiä ja niiden käyttöä
- osaa tunnistaa ja suunnitella toimintaa perhehoitotyön erityiskysymyksissä
- osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä
- osaa esittää kehittämishaasteita perhehoitotyöhön
- osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhehoitotyössä

Sisältö

- perhehoitotyön erilaiset menetelmät
- perhehoitotyön erityiskysymykset
- perhehoitotyön työkäytänteet ja palvelujärjestelmä
- perhehoitotyön kehittämishaasteet
- näyttöön perustuva tutkimustieto perhehoitotyössä

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Soveltuu sosiaalialan opiskelijoille vapaasti valittaviin/täydentäviin opintoihin

Lisätiedot

Toteutuu suomen kielellä.


AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Sini Hiltunen
 • Pirkko Natri
Ryhmät
 • F51sh
  F51sh
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A51sha
  A51sha
 • A51sh
  A51sh
 • A51nur
  A51nur
 • I51sh
  I51sh
 • E51sh
  E51sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja arvioida perhehoitotyön eri menetelmiä ja niiden käyttöä
- osaa tunnistaa ja suunnitella toimintaa perhehoitotyön erityiskysymyksissä
- osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä
- osaa esittää kehittämishaasteita perhehoitotyöhön
- osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhehoitotyössä

Sisältö

- perhehoitotyön erilaiset menetelmät
- perhehoitotyön erityiskysymykset
- perhehoitotyön työkäytänteet ja palvelujärjestelmä
- perhehoitotyön kehittämishaasteet
- näyttöön perustuva tutkimustieto perhehoitotyössä

Opetusmenetelmät

Tarkennetut tavoitteet
Opiskelija
•osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä eri toiminnallisten perhehoityön menetelmien käytössä
•osaa soveltaa olemassa olevia menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä, kulttuureissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa
•kehittää uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä menetelmiä perhekeskeiseen työhön
•osaa käyttää työmenetelminä voimavara- ja ratkaisukeskeisiä sekä vertaistukeen perustuviamenetelmiä
•osaa käyttää ja soveltaa toiminnallisia menetelmiä tavoitteellisesti sekä terapeuttisesti
•osaa toiminnallisia menetelmiä käyttäen arvioida lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä vahvistaa perheen voimavaroja näyttöön perustuen
Opintosuorituksen kuvaus
Opinnot sisältävät verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.
Aloitus- ja lopetusseminaari collaboratessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Diaklessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 26,7 h x 5

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Soveltuu sosiaalialan opiskelijoille vapaasti valittaviin/täydentäviin opintoihin

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi suoritetaan suomen kielellä.

Menetelmää harjoitellaan perheen kanssa tai vaihtoehtoisesti haastatellaan työmenetelmää käyttävää ammattilaista.

Lisätiedot

Toteutuu suomen kielellä.


AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5, kaikki osasuoritukset tehtyinä (sukupuu-ennakkotehtävä, verkkokeskustelu "kaltoinkohtelu-ja väkivalta"-aiheesta, kirjallinen tehtävä sekä esitys menetelmästä)

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 28.02.2023

Ajoitus

29.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Inga Klen
 • Pirkko Natri
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja arvioida perhehoitotyön eri menetelmiä ja niiden käyttöä
- osaa tunnistaa ja suunnitella toimintaa perhehoitotyön erityiskysymyksissä
- osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä
- osaa esittää kehittämishaasteita perhehoitotyöhön
- osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhehoitotyössä

Sisältö

- perhehoitotyön erilaiset menetelmät
- perhehoitotyön erityiskysymykset
- perhehoitotyön työkäytänteet ja palvelujärjestelmä
- perhehoitotyön kehittämishaasteet
- näyttöön perustuva tutkimustieto perhehoitotyössä

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Soveltuu sosiaalialan opiskelijoille vapaasti valittaviin/täydentäviin opintoihin

Lisätiedot

Toteutuu suomen kielellä.


AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 10.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Inga Klen
 • Pirkko Natri
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A48sh
  A48sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja arvioida perhehoitotyön eri menetelmiä ja niiden käyttöä
- osaa tunnistaa ja suunnitella toimintaa perhehoitotyön erityiskysymyksissä
- osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä
- osaa esittää kehittämishaasteita perhehoitotyöhön
- osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhehoitotyössä

Sisältö

- perhehoitotyön erilaiset menetelmät
- perhehoitotyön erityiskysymykset
- perhehoitotyön työkäytänteet ja palvelujärjestelmä
- perhehoitotyön kehittämishaasteet
- näyttöön perustuva tutkimustieto perhehoitotyössä

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Soveltuu sosiaalialan opiskelijoille vapaasti valittaviin/täydentäviin opintoihin

Lisätiedot

Toteutuu suomen kielellä.


AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointiasteikko

0-5