Siirry suoraan sisältöön

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: VAM0305A17S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
- osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
- osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö

- vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
- yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
- luovat ja toiminnalliset menetelmät

Esitietovaatimukset

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 27.10.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 999

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
- osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
- osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö

- vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
- yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
- luovat ja toiminnalliset menetelmät

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Diakle- oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso sisältää luentotallenteisiin, kirjallisuuteen perehtymistä, verkkomateriaaliin, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ns. nonstop -periaatteella. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Kurssin kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa on 3 osiota 1) vuorovaikutus ja kommunikointi 2) puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät 3) luovat menetelmät. Opintojakson asiantuntijatallenteisiin ja muuhun opetusmateriaaliin perehdyttyään opiskelija tekee osiokohtaisen. Opintojakson suorittaminen perustuu puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät tentin suorittamiseen, luovat menetelmät ja vuorovaikutus- tehtävän suorittamiseen sekä loppureflektioon.
Ei rästioikeutta. Mikäli opintojakso jää kesken, ilmoittautuu opiskelija seuraavaan toteutukseen ja suorittaa jakson kokonaan uudestaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitset opintojaksolla tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden.
Opintojaksolla ei rästioikeutta. Mikäli opintojakso jää kesken, ilmoittautuu opiskelija seuraavaan toteutukseen ja suorittaa jakson kokonaan uudestaan.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi opintojaksolla kokonaisuudessaan 1-5. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa opintojakson osasuoritukset hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.04.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A53sos
  A53sos
 • E53sos
  E53sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
- osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
- osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö

- vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
- yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
- luovat ja toiminnalliset menetelmät

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Ydinsisällöt

puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
luovat ja toiminnalliset menetelmät

Esitietovaatimukset

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5 oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

03.04.2023 - 05.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Sonja Heinonen
Ryhmät
 • E51sos
  E51sos
 • A51sos
  A51sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
- osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
- osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö

- vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
- yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
- luovat ja toiminnalliset menetelmät

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Ydinsisällöt

puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
luovat ja toiminnalliset menetelmät

Esitietovaatimukset

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

04.04.2022 - 06.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 57

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A49sos
  A49sos
 • E49sos
  E49sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
- osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
- osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö

- vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
- hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
- yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
- luovat ja toiminnalliset menetelmät

Esitietovaatimukset

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointiasteikko

0-5