Siirry suoraan sisältöön

KANNS23DIAK-1a Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: KAN0005A20S-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 999

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Juha Tapio
 • Heini Kapanen

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen
 • I52sosd
  I52sosd
 • F50sos
  F50sos
 • A50sos
  A50sos
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd
 • 18.08.2023 09:15 - 10:00, KAN/ Orientaatio
 • 18.08.2023 10:00 - 10:45, KAN/ Ohjaus
 • 24.08.2023 09:00 - 09:45, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 01.09.2023 12:30 - 13:30, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 04.09.2023 13:30 - 14:30, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 14.09.2023 10:00 - 11:00, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 21.09.2023 13:30 - 14:30, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 25.09.2023 13:30 - 14:30, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 05.10.2023 13:00 - 14:00, KAN/ Ohjaus Peruttu
 • 13.10.2023 10:00 - 11:00, KAN/ Orientaatio ja ohjaus
 • 27.10.2023 08:30 - 09:30, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 10.11.2023 10:30 - 11:30, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 17.11.2023 09:15 - 10:15, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 20.11.2023 13:00 - 14:00, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 27.11.2023 13:00 - 14:00, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)
 • 07.12.2023 14:00 - 15:00, KAN/ Ohjaus (vapaaehtoinen)

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää julkisen ja kansalaistoiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa analysoida ammatillisen työn suhdetta kansalaisyhteiskuntaan ja järjestöjen palvelutuotantoon
- osa analysoida vertaistukiliikkeiden ja muiden yhteiskunnallisten liikkeiden merkitystä
- osaa organisoida ja koordinoida erilaisia verkostoja kansalaisosallisuuden lisäämiseksi
- osaa analysoida moninaisen ja monitasoisen kansalaisuuden merkitystä
- osaa käyttää erilaisia yhteiskunnallisia vaikuttamiskanavia.

Sisältö

- kansalaisyhteiskunta
- järjestöjen palvelutuotanto
- vertaistukiliikkeet
- moninainen ja -tasoinen kansalaisuus
- kansalaisosallisuus ja valtaistaminen
- erilaiset yhteiskunnalliset vaikuttamiskanavat

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu itsenäisenä työskentelynä verkossa. Opiskelija perehtyy verkossa oleviin oppimateriaaleihin ja osoittaa osaamisensa tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi opiskelija tekee parin kanssa tai pienryhmässä (enintään 4 henkilöä) järjestölähtöisen oppimistehtävän, joka raportoidaan joko ääni- tai videotallenteena.
Opintojakson etenemisen tukemiseksi tarjotaan opiskelijalle vapaaehtoista ohjausta.

Aika ja paikka

Verkossa toteutuva opintojakso. Alkuinfo ja ohjaukset Zoomin välityksellä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Diaklen oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan HOPS -keskustelussa opinto-ohjaajan kanssa. Vaihtoehtoinen suoritustapa on mahdollista vain vertaismentorointiopintojaksolle ja harjoittelututortoimintaan osallistuville.
Näihin opintoihin osallistuvat opiskelijat suorittavat Kansalaistoiminta- ja järejstötyö opintojaksosta osiot 1-4. Vertaismentorointi ja harjoittelututorointi korvaavat opintojakson osion 5. Syventyminen järjestötoimintaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tekevät järjestölähtöisen kehittämistehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä.
Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, mikä tarkoittaa opsikelijan työnä 133 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaiheittain etenevinä oppimistehtävinä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata vähintään 5 viikkoa, jotta ehdit tehdä järjestölähtöisen oppimistehtävän. Ilmoittautuminen päättyy 3 viikkoa ennen opintojakson päättymistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty