Siirry suoraan sisältöön

ENG02MS23POR-TERV Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3093

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Pori

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Jenna Wallin

Ryhmät

 • F51sh
  F51sh
 • 30.08.2023 10:15 - 11:45, ENG01-02 / Info ja luento 1
 • 01.09.2023 10:15 - 11:45, ENG01-02 / Luento 2
 • 11.09.2023 14:00 - 15:30, ENG01-02 / Luento 3
 • 14.09.2023 14:00 - 15:30, ENG01-02 / Luento 4
 • 25.09.2023 14:00 - 15:30, ENG01-02 / Luento 5
 • 28.09.2023 14:00 - 15:30, ENG01-02 / Luento 6
 • 23.10.2023 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento 7
 • 26.10.2023 10:15 - 11:45, ENG01-02 / Luento 8
 • 21.11.2023 10:15 - 11:45, ENG01-02 / Luento 9
 • 23.11.2023 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento 10
 • 07.12.2023 10:15 - 11:45, ENG01-02 / Kirjallinen tentti
 • 08.12.2023 10:15 - 15:45, ENG01-02 / Suullinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti