Siirry suoraan sisältöön

ENG02MS23HKI-SOSKIR (A-RYHMÄ) Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3097

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Eija Tapio

Ryhmät

 • A52sosv
  A52sosv
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd
 • 25.08.2023 13:30 - 15:00, ENG / Luento 1 (A-ryhmä)
 • 13.09.2023 14:00 - 15:30, ENG / Luento 2 (A-ryhmä)
 • 14.09.2023 14:15 - 15:45, ENG / Luento 3 (A-ryhmä)
 • 02.10.2023 14:00 - 16:15, ENG / Luento 4 (A-ryhmä)
 • 04.10.2023 08:30 - 10:00, ENG / Luento 5 (A-ryhmä)
 • 01.11.2023 11:15 - 12:45, ENG / Luento 6 (A-ryhmä)
 • 03.11.2023 08:30 - 10:00, ENG / Luento 7 (A-ryhmä)
 • 20.11.2023 10:15 - 11:45, ENG / Luento 8 (A-ryhmä)
 • 22.11.2023 14:15 - 15:45, ENG / Luento 9 (A-ryhmä)
 • 12.12.2023 14:15 - 16:30, ENG / Kirjallinen koe

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti