Siirry suoraan sisältöön

MMKMS23HKI-SOSKIR Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMK0005A20S-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Sandra Hagman
 • Juha Tapio

Ryhmät

 • A52sosv
  A52sosv
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd
 • 07.08.2023 09:00 - 10:00, MMK / Itsenäinen työskentely orientoivan tehtävän parissa
 • 21.08.2023 09:00 - 11:15, MMK / Orientaatioluento
 • 21.08.2023 12:15 - 14:30, MMK / Ryhmätyöskentely
 • 23.08.2023 08:30 - 11:30, MMK / Luento 1
 • 24.08.2023 08:30 - 10:30, MMK / Luento 2
 • 24.08.2023 11:30 - 13:30, MMK / Luento 3
 • 25.08.2023 08:30 - 11:00, MMK / Seminaari
 • 13.09.2023 09:00 - 13:45, MMK / Seminaari

Tavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa globaalin vastuun ja kansainvälisen muuttoliikkeen vaikutukset ihmisten elämässä
- tietää maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja keskeisen lainsäädännön Suomessa
- tunnistaa maahanmuuttoon liittyviä henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia prosesseja
- tunnistaa vähemmistöasemaan liittyviä haasteita
- osaa toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi
- kehittää ihmisoikeusperusteista työotetta ammatillisessa työssä

Sisältö

- kansainvälinen muuttoliike ja sen vaikutukset ihmisen elämässä
- globaali vastuu ja ihmisoikeudet
- maahanmuuttopolitiikka ja keskeinen lainsäädäntö
- moninaisuustyö ja vähemmistöt
- yhdenvertaisuus ja osallisuus ammatillisessa työssä

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutuvat verkko-opintoina, joissa voi olla aikaan sidottua opetusta etäyhteyksien avulla.

Aika ja paikka

Diakin opintojaksojen ajoituksen mukaisesti lukujärjestykseen merkittynä aikana.

Oppimateriaalit

Helldan, Iida ja työryhmä. (2018). TIENHAAROJA JA UMPIKUJIA. Maahanmuuttaja-asiakkaat neuvonta- ja ohjaustyössä. Suomen Pakolaisapu.
Tarvainen, L. (toim.), Laine, M., Leisti, M., Rautakorpi, M., Selim, H., & Skrifvars, J. (2022). Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa. Pakolaisneuvonta. Luvut 1 ja 2.

Söderling, I. Siirtolaisuus muuttaa muotoaan - kykenemmekö vastaamaan haasteisiin? Teoksessa Hagman, S. & Sakilayan-Latvala, M.(2023). Kenen koti? Keskusteluja moninaistuvasta Suomesta. Diak.
• keskeinen lainsäädäntö:
o Laki kotoutumisen edistämisestä
o Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-tamisesta ja auttamisesta
o Ulkomaalaislaki
o YhdenvertaisuuslakiOppimateriaali, kirjallisuus ja opintojen muut opiskelumateriaalit linkitetty verkkoalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnot voi suorittaa kesäopintoina.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana.

Kansainvälisyys

Opinnot voi suorittaa kv opintoina. Opiskelijan tulee täydentää osaamistaan Suomen maahanmuuttopolitiikan ja keskeisen lainsäädännön osalta erikseen sovittavalla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnot edellyttävät itsenäistä työskentelyä ja työskentelyä pienryhmissä.

Sisällön jaksotus

Orientaatio, opetus, ohjaus ja seminaari lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojakson tehtävät: orientoiva tehtävä, monivalintatesti, syrjinnän ja rasismin vastainen työ -ryhmätehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot eivät edellytä aikaisempaa osaamista. Opinnot voi suorittaa avoin amk opintoina. AHOT hakemukset tehdään edellisenä lukukautena aikataulujen mukaisesti. AHOT vastaavat Diakin sivuilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin yleiset arviointiperusteet. Verkkoalustalla on tarkennetut arviointikriteerit.
Opintojen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Opintojaksosta saa kokonaisarvosanan tentin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5