Siirry suoraan sisältöön

AMM01MS23HKI-SH Ammattialan kehittämistyön välineet I (3 op)

Toteutuksen tunnus: AMM0103A20S-3057

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Susanna Kallakorpi
 • Marketta Fredriksson
 • Sampo Sivula

Ryhmät

 • A54sh
  A54sh
 • 12.09.2023 09:00 - 11:30, AMM01 / Aloitusluento, Zoom
 • 12.09.2023 12:45 - 14:15, AMM01 / Tiedonhakuopastus
 • 27.09.2023 08:30 - 10:00, AMM01 / Luento
 • 09.10.2023 09:00 - 12:00, AMM01 / Itsenäinen pienryhmätyöskentely

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee tiedonkäsitykset ja tiedon eri lajeja
- tietää sosiaali-, terveys- ja kirkon alan kehittämistyön lähtökohtia
- tuntee projektitoiminnan perusteet
- tuntee palvelumuotoilun ja konseptoinnin peruskäsitteet ja -käytännöt
- tunnistaa muuttuvan työelämän ja ammatillinen osaamisen kehittämiskohteita
- tuntee tutkimuskirjoittamisen perusteet ja tutkimusraportin tekstilajina

Sisältö

- tiedonkäsitykset ja tiedonlajit
- tiedonlähteet, tietokannat ja lähdekritiikki
- kehittämistyön lähtökohdat sosiaali-, terveys- ja kirkon alalla
- projektitoiminta
- palvelumuotoilu
- konseptointi
- tiedonlähteet, tietokannat ja lähdekritiikki
- tutkimuskirjoittaminen ja tutkimusraportti tekstilajina

Opetusmenetelmät

Opintosuorituksen kuvaus
Lähipäivä opintojakson alussa (orientaatio, tehtävät ja aikataulut; osallistavan kehittämisen peruskäsitteet ja prosessi; informaatikon luento/työpaja & informaatiolukutaidon osaamiskoe; Diakin hankkeiden ja työelämäkumppanuuksien esittely)
Oppimista tukevat tallenteet oppimisalustalla
Osallistuminen OSKE -torille
Tiedot Diakin hankkeista ja työelämäkumppanuksista Diakin ulkoisilla nettisivuilla

Tarkempi ohjeistus oppimisalustalla

Oppimateriaalit

Näiden oppimateriaalien saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta (kopioi linkki): http://libguides.diak.fi/mydiak/amm01.
Goodson, L., & Phillimore, J. (eds.) (2012). Community research for participation: From theory to method. Bristol: Policy.
Tiihonen, A., Rovio, E. & Syrjälä, L. (toim.) (2007 tai uudempi). Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (2. tark. p.). Helsinki: Kansanvalistusseura.
Hyväri, S. & Laine, T. (2012). Osallistavan kehittämisen perusteita. Teoksessa Kotila, H. & Mutanen, A. (toim.), Käytäntöä tutkimassa (s. 48-62). (Haaga-Helian julkaisusarja. Puheenvuoroja, 2/2012). Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
Keskitalo, E. (2015). Osallistava tutkimus ja kehittäminen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen TKI-toiminnan viitekehyksenä. Teoksessa Gothoni, R., Hyväri, S.& Vuokila-Oikkonen, P.(toim.), Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015 (s. 191-204). (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja, 60). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Piirainen, K. & Kettunen, A.. (2015). Arviointitutkimus ja kehittävä arviointi ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Gothoni, R., Hyväri, S.& Vuokila-Oikkonen, P.(toim.), Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015 (s. 263-272). (Diakonia-
Vuokila-Oikkonen P. & Hyväri S. 2015. Toimijoita osallstava kehittämisprosessi - esimerkkinä Oulun mielenyterveyspalvelujen rajapintatyön mallintaminen. Teoksessa Gothoni, R., Hyväri, S.& Vuokila-Oikkonen, P.(toim.), Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015 (s. 60-80). (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja, 60). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija soveltaa osallistavan kehittämisen käsitteistöä ja prosessia Diakin hankkeessa tai työelämäyhteistyössä käyttäen opintojakson kirjallisuutta ja materiaaleja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu Diakin OSKE- ja Yhteisöpajoihin.

Sisällön jaksotus

Opintosuorituksen kuvaus
Lähipäivä opintojakson alussa (orientaatio, tehtävät ja aikataulut; osallistavan kehittämisen peruskäsitteet ja prosessi; informaatikon luento/työpaja & informaatiolukutaidon osaamiskoe; Diakin hankkeiden ja työelämäkumppanuuksien esittely)
Oppimista tukevat tallenteet oppimisalustalla
Osallistuminen OSKE -torille
Tiedot Diakin hankkeista ja työelämäkumppanuksista Diakin ulkoisilla nettisivuilla

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat.
Mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkempi ohjeistus oppimisalustalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty