Siirry suoraan sisältöön

HANVS23DIAK-2a Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HAN0004A20S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Vesa Vainiomäki
 • Elina Johansson

Ryhmät

 • A49sos
  A49sos
 • A49sosd
  A49sosd
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E49sosd
  E49sosd
 • A49sosn
  A49sosn
 • E49sos
  E49sos
 • 10.10.2023 13:00 - 14:00, HAN/ Orientaatio (vapaaehtoine)
 • 26.10.2023 12:00 - 13:00, HAN/ Kyselytunti (vapaaehtoinen)

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa sosiaali-, terveys- ja kirkonalan kentällä tarpeita uusille palveluille ja tuotteille
- osaa kehittää hankkeen, projektin tai yrityksen konseptia
- osaa tehdä oman alan hanke- ja projektihakemuksia
- tuntee yritysmuodot sekä yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja
- tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
- tuntee hanke- ja projekti- sekä yritystoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä
- tuntee hanke- ja projektitoimintaan sekä yritystoimintaan liittyviä viestintäkäytäntöjä
- hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan laadun ja valvonnan perusteet sosiaali- ja terveysalalla
- osaa soveltaa yhteiskehittämisen käytäntöjä

Sisältö

- hanke- ja projektihakemusten sekä liiketoimintasuunnitelman laadinta
- yritysmuodot, yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet
- sosiaalinen yrittäjyys
- hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan rahoitus ja arviointi
- hanke- ja projektitoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyvä viestintä
- hanke- ja projekti- sekä yritystoiminnan konseptin esittäminen
- viestintäsuunnitelma
- hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan laatu ja valvonta sosiaali- ja terveysalalla
- yhteiskehittäminen

Opetusmenetelmät

*itseopiskelu verkossa
*yksilötehtävät
*verkkotentti

Aika ja paikka

verkkototeutus, joka suoritetaan itsenäisesti opiskelijan omien aikataulujen mukaan välillä 9.10.-26.11.2023

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali löytyy Diaklesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei mahdollisuutta harjoittelu- tai työelämäyhteistyöhön

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

verkkotentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse päättää

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opintojakson kokonaistuntimäärä on 4 x 27 = 108 tuntia, joka koostuu seuraavista osiosta:
*materiaalien itseopiskelu
*tehtävien tekeminen
*tentin tekeminen

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää tehtäviä, joiden sisältö koostuu seuraavista aiheista:
• monituottajamallit, laatu ja valvonta
• projekti- ja hanketoiminnan rahoitus ja arviointi
• projekti- ja hankehakemusten laadinta
• viestintäsuunnitelman laadinta
• palvelumuotoilu
• yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet
• sosiaalinen yrittäjyys
Tehtävien jälkeen, sisällöistä on verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on ns. suurryhmätoteutus HAN -opintojakson osalta. Tämä tarkoittaa opiskelijan kannalta seuraavia asioita:
*kurssilla ei ole luentoja tai ohjausta opettajien kanssa
*kurssin tehtävät suoritetaan itsenäisesti omalla aikataululla opppimisalustalla
*kurssi toteutuu 9.10.- 26.11.2023
*kurssiin sisältyy orientaatio 10.10. klo 13.00-14.30; orientaatioon osallistuminen ei ole pakollista ja orientaatiosta tehdään tallenne
Toteutustavasta johtuen opiskelu vaatii opiskelijoilta vielä normaaliakin enemmän itseohjautuvuutta ja omien aikataulujen hallintaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, tentin numeraalinen arvosana on samalla myös koko opintojakson arvosana. Arvosanan saaminen edellyttää, että kaikki opintojakson tehtävät ovat hyväksytysti suoritetut.

Arviointiasteikko

0-5