Siirry suoraan sisältöön

GHO03VS23DIAK Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: GHO0305A20S-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Titta Riihimäki
 • Tiina Takku

Ryhmät

 • A49sha
  A49sha
 • E49sh
  E49sh
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • F49sh
  F49sh
 • I49sh
  I49sh
 • A49sh
  A49sh
 • 23.08.2023 12:30 - 14:00, GHO03 / Aloitusluento
 • 06.10.2023 08:30 - 11:30, GHO03 / Loppuseminaari

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia
- osaa arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä
- osaa käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta
- osaa tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä

Sisältö

- terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö
- geroteknologiset ratkaisut
- eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus

Opetusmenetelmät

* opintojaksolla toteutuu kaksi koko ryhmän yhteistä verkkoseminaaria. Opiskelijalle on tarjolla ohjausta verkon kautta sekä kirjallisesti että suullisesti.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalina käytetään pääosin verkko-oppimisalustalla mainittuja ilmaisia verkkomateriaaleja. Opiskelijan tulee hankkia itse teoriamateriaalia yksilötehtäväänsä.

Suositeltava kirjalisuus:

Suomen sairaanhoitajaliitto, & Pirhonen, K. (2016). Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Fioca.

Viirkorpi, P. (2015). Ikäteknologian hyvät käytännöt. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry.
https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2019/12/HK-raportti_nettiin-31.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ja päättyy verkkoseminaariin, joissa on läsnäolovelvollisuus. Opintojaksoon sisältyy viikottaisia keskusteluaiheita ja yksilötehtävä.

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT:ia voi hakea normaalin AHOT-käytänteen mukaisesti

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveys- tai sosiaalialan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Opintojakson voi valita itsenäisenä 5 op:n osiona tai osana kokonaisuutta (GHO01-GHO04).

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan opiskelijan osallistumisaktiivisuuden ja yksilötehtävän perusteella.

Diakin yleiset arviointikriteerit löytyvät osoitteesta: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/#94f4b081

Arviointiasteikko

0-5