Siirry suoraan sisältöön

AKEPS23HKI Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AKE0105A20S-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Sanna-Maija Kohonen
 • Hanna Laurila
 • Päivi Pässilä

Ryhmät

 • HKI-S23sosd
  HKI-S23sosd
 • HKI-S23sosn
  HKI-S23sosn
 • 25.09.2023 08:30 - 11:30, AKE / Aloitusluento
 • 25.09.2023 12:15 - 14:30, AKE / Tiimityöskentely
 • 26.09.2023 08:30 - 10:00, AKE / Viestintä ja vuorovaikutus A ryhmä
 • 27.09.2023 08:30 - 09:30, AKE / Tiimien yhteisohjaus
 • 27.09.2023 09:45 - 11:45, AKE / Tiimien ohjaus B ryhmä
 • 27.09.2023 09:45 - 11:45, AKE / Tiimien ohjaus A ryhmä
 • 27.09.2023 14:30 - 16:00, AKE / Viestintä ja vuorovaikutus B ryhmä
 • 04.10.2023 08:30 - 11:30, AKE / Vuorovaikutus ryhmässä
 • 04.10.2023 12:15 - 13:45, AKE / Yhteiskirjoittaminen
 • 04.10.2023 14:00 - 15:30, AKE / Selkokielinen vuorovaikutus
 • 10.10.2023 08:30 - 10:00, AKE / Tiimien ohjaus
 • 11.10.2023 09:00 - 16:00, AKE / Tiimityöskentely
 • 12.10.2023 08:30 - 14:00, AKE / Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • 16.10.2023 09:00 - 16:00, AKE / Tiimityöskentely
 • 17.10.2023 09:00 - 16:00, AKE / Tiimityöskentely
 • 25.10.2023 12:30 - 15:00, AKE / Kulttuurien merkitys vuorovaikutuksessa
 • 02.11.2023 09:00 - 15:30, AKE / Seminaari A-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kehittää omia vuorovaikutustaitojaan eettisesti sensitiiviseen, ihmisoikeuksiin sitoutuvaan vuorovaikutustyöhön erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
- ymmärtää asiakkaan moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian ja -kokemukset kohtaamisen ja toiminnan lähtökohtana
- osaa käyttää selkokieltä
- osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät asiat haastavien asiakasryhmien kanssa
- tuntee ryhmädynamiikkaa ja osaa toimia ryhmässä
- osaa reflektoida omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaitojaan

Sisältö

- vuorovaikutustaidot
- alan ammattietiikka
- moninainen ja monikulttuurinen asiakkuus
- selkokieli
- ryhmätoiminta
- työturvallisuuden perusteet
- ammatillinen reflektiotaito

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja oppimistehtävät (tiimisopimus, asiakasvuorovaikutus-tiimitehtävä, vuorovaikutus ryhmässä -tiimitehtävä).
Jakson lopussa seminaarityöskentelyssä havainnollistetaan luovasti tiimitehtävän case-kuvaukset ja puretaan asiakasvuorovaikutustilanteet keskustellen.

Aika ja paikka

lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus : dialoginen asiakastyö. Edita.
tai
Mönkkönen, K. (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.

Kopakkala, A. (2005 tai uudempi). Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.

Niemistö, R. (1998 tai uudempi). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Lamminmäki, R. (2020). Selkokieli sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa A. L. Karjalainen, & K. Wallenius-Penttilä (toim.), Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä (s. 27–57). (Diak Opetus 5). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-359-9

Käytä myös YHT1 jakson kirjallisuutta ja ammattieettisiä ohjeita soveltuvin osin:

Juujärvi, S., Myyry, L., & Pesso, K. (2007 tai uudempi). Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. (2017). Arki, arvot ja etiikka: sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnainen suoritustapa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat hakeneet opintojaksosta ahotia, mutta eivät ole saaneet. Tentitään opiskelijan valitsemana Diakin yleisenä uusintatenttipäivänä seuraavat teokset/artikkelit. Kirjoja ja artikkeleja ei saa ottaa mukaan tenttiin.

1.Mönkkönen, K. (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.

2. Sundell, L. (2014). Työkaverina pelko: Väkivaltariskien ennakointi ja hallinta. PS-Kustannus.

3. Toinen seuraavista
Kopakkala, A. (2005 tai uudempi). Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.
tai
Niemistö, R. (2007 tai vanhempi). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

4. Lamminmäki, R. (2020). Selkokieli sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa A. L. Karjalainen, & K. Wallenius-Penttilä (toim.), Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä (s. 27–57). (Diak Opetus 5). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-359-9

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä, tiimityöskentely alkaa heti aloitusluennolla.

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arvioinnissa käytetään alkuvaiheen kriteereitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty