Siirry suoraan sisältöön

LUOPS23HKI Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUO0005A20S-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Severi Saihomaa
 • Jaana Rintala

Ryhmät

 • HKI-S23sosd
  HKI-S23sosd
 • HKI-S23sosn
  HKI-S23sosn
 • 25.10.2023 08:30 - 11:30, LUO / Aloitusluento
 • 08.11.2023 08:30 - 11:30, LUO / Työpaja 1 A-ryhmä
 • 08.11.2023 12:30 - 15:30, LUO / Työpaja 1 B-ryhmä
 • 09.11.2023 14:00 - 16:00, LUO / Tiimien ohjaus
 • 20.11.2023 12:30 - 15:30, LUO / Työpaja 2
 • 22.11.2023 12:30 - 15:30, LUO / Työpaja 3
 • 23.11.2023 09:00 - 12:00, LUO / Tentti
 • 01.12.2023 08:30 - 11:30, LUO / Seminaari, A ryhmä
 • 01.12.2023 12:30 - 15:30, LUO / Seminaari, B ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa luovuutensa ja voimavaransa osana hyvinvointia ja ammatillisuutta
- osaa käyttää luovuuttaan ja voimavarojaan sosiaalialan työssä
- ymmärtää luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialan työssä
- tietää ja osaa soveltaen käyttää luovia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
- osaa tukea ihmisen sosiaalista toimijuutta

Sisältö

- luovuuden ja voimavarojen osa-alueet
- luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet
- hyvinvointia ja voimavaroja lisäävät luovat, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät
- ihmisen sosiaalisen toimijuuden tukeminen ohjauksen keinoin
- oman luovuuden, voimavarojen sekä toimijuuden tarkastelu ja niiden vahvistaminen

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:
Lähiopetus, itsenäinen työskentely, tiimitehtävä, reflektiotehtävä, tentti

Oppimateriaalit

Karjalainen, A. L. (toim.). (2019). Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus.

Diaklessa muut suositeltavat lähteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensisijaisesti osallistuminen seuraavan lukukauden toteutukseen tai toiminnallisen osuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi reflektointeineen (yksilötehtävänä)
ja yksilötentti yleisenä tenttipäivänä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kampuskohtaisesti sovittu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26,7t

Lisätietoja opiskelijoille

Opetukseen osallistuminen on välttämätöntä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteereitä.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa luovuutensa ja voimavaransa osana hyvinvointia ja ammatillisuutta
- osaa käyttää luovuuttaan ja voimavarojaan sosiaalialan työssä
- ymmärtää luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialan työssä
- tietää ja osaa soveltaen käyttää luovia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
- osaa tukea ihmisen sosiaalista toimijuutta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty