Siirry suoraan sisältöön

MIPA2ES23HKI Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MIP2005E18S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opettaja

 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä

Ryhmät

 • E-S23mipa
  E-S23mipa
 • 12.10.2023 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 13.10.2023 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 09.11.2023 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 09.11.2023 14:15 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • 10.11.2023 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Tavoitteet

Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys
Osallisuus ja itsemääräämisoikeus
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus sekä heidän roolinsa mielenterveys- ja päihdetyössä, myös kouluttajina
Yhdenvertaisuus
Avoin dialogi ja reflektiivisyys
Voimavaralähtöisyys
Recovery –(ajattelu) toipumisorientaatio
Toivon merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä
Tarpeen mukaisen hoidon lähestymistapa
Läheisten ja yhteisöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyön kontekstissa

Lisätiedot

ARVIOINTI
Ennakko-oppimistehtävä: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
Oppimistehtävä: numeerinen arviointi (1–5)

Arviointiasteikko

0-5