Siirry suoraan sisältöön

MIPA6ES23HKI Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: MIP6005E18S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opettaja

 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä

Ryhmät

 • E-S23mipa
  E-S23mipa
 • 07.09.2023 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot
 • 07.09.2023 12:45 - 14:15, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Kirjaston info
 • 07.09.2023 14:15 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot
 • 08.09.2023 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot
 • 08.09.2023 14:15 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot
 • 23.05.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö
 • 24.05.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Tavoitteet

Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammattillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Sisältö

Hoito- ja kuntoutusmenetelmien tuntemus, arviointi ja kehittäminen, vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi
Kriittisen ajattelun edistäminen, osaamisen ylläpito (myös kansainvälisesti)
Ammatillinen kasvu ja itsereflektiotaidot, oma ja työyhteisön työhyvinvointi
Meneillään olevat mielenterveystyön ja päihdetyön kehittämishankkeet (Suomi ja kv)
Kehittämisosaaminen ja -menetelmät, taloudelliset ja eettiset seikat huomioiden
Tutkimuksellisesta näkökulmasta ei tutkimuksen tuottaminen, mutta tutkimuksen "lukutaito": tiedon soveltamisen, vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttämiseksi
Työnohjaus ammatillisen kasvun ja asiakastyön laadun tukena

Lisätiedot

ARVIOINTI
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi

Arviointiasteikko

0-5