Siirry suoraan sisältöön

OPI01VS23DIAK Opinnäytetyö I (10 op)

Toteutuksen tunnus: OPI0110Y21S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka

Opettaja

 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala

Ryhmät

 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay
 • 16.08.2023 12:00 - 14:30, OPI01 / Y-S23sosay-ryhmän OPI-orientaatio ja AOS01-jakson käynnistäminen
 • 05.09.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / OT-prosessin aloitus
 • 18.09.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / Tiedonhaun webinaari
 • 25.09.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / Tiedonhaun webinaari
 • 12.10.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / OT-ryhmät
 • 08.11.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / Opinnäytetyökohtaisia ohjauksia (sovitaan ryhmissä)
 • 09.11.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / OT-ryhmät
 • 04.12.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / Opinnäytetyökohtaisia ohjauksia (sovitaan ryhmissä)
 • 05.12.2023 15:00 - 18:00, OPI01 / OT-ryhmät
 • 24.01.2024 15:00 - 18:00, OPI01 / Opinnäytetyökohtaisia ohjauksia (sovitaan ryhmissä)
 • 25.01.2024 15:00 - 18:00, OPI01 / OT-ryhmät

Opetusmenetelmät

1.Ohjattu seminaarityöskentely (suunnitelman esittäminen ja yhden työn opponointi sekä osallistuminen kaikkiin seminaarikertoihin
2. Itsenäinen työskentely
3. Kirjallinen ohjaava palaute
4. Tiedonhakuwebinaarit

Tavoitteet

Opiskelija:

• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.

• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.

• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa

• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.

• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu online-tapaamisina 5.9.2023 - 25.1.2024

Oppimateriaalit

Diakin OSKE-opas 2.0
Muu oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä; työtä, toimintaympäristöjä, yhteisöjä ja johtamista kehittäviä tutkimuksia tai kehittämishankkeita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op (=267 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikaan sidottu ohjaus ja opetus:


5.9. klo 15.00 - 18.00 opintojakson orientaatio

12.10. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaarien käynnistyminen

9.11. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari I

5.12. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari II

25.1.2024 klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari III

Seminaarityöskentelyn lisäksi opiskelijat saavat sovitusti yhden työkohtaisen ohjauksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu kun opiskelija on osallistunut ohjaukseen seminaariryhmissä ja tehnyt opinnäytetyösuunnitelman (tutkimus-/kehittämissuunnitelma) Diakin ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty