Siirry suoraan sisältöön

TPY01MS23DIAK Orientoivat opinnot (2 op)

Toteutuksen tunnus: TPY0102Y20H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Lena Segler-Heikkilä
 • Hanna Saario
 • Karri Soppi

Vastuuopettaja

Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät

 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk
 • 08.09.2023 10:15 - 15:45, TPY01 / Lähipäivä
 • 05.10.2023 14:00 - 14:45, TPY01 / Opinto-ohjaus
 • 16.11.2023 16:15 - 17:30, TPY01 / Yliopettajien kyselytunti

Tavoitteet

Opiskelija
• tuntee koulutuksen sisällöt ja toteutustavan
• tunnistaa oman aiemmin hankitun osaamisensa ja osaa analysoida ja todentaa sitä tutkinnon tavoitteiden näkökulmasta
• hallitsee digitaalisissa oppimisympäristöissä opiskelun YAMK-tasoisessa monimuototutkinnossa
• osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja kehittää omaa ammatillisuuttaan
• osaa kriittisesti analysoida alan tutkimus- ja kehittämistarpeita ja soveltaa opintojaan niiden ratkaisemisessa ja alan innovaatiotoiminnassa

Sisältö

• koulutuksen tavoitteet ja toteutus
• tutkinnon suorittamiseen liittyvät keskeiset opiskelumuodot, digitaaliset oppimisympäristöt, ohjeet ja dokumentit
• opintojen osaamistavoitteiden asettelu ja toteuttaminen omien ammatillisten tavoitteiden kautta sekä aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen pohjalta, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi (AHOT-prosessi)
• ajankohtaisia tulkkausalan kehittämistarpeita ja tulkkaustoiminnan erityiskysymyksiä

Lisätietoja opiskelijoille

Pe 8.9.2023 lähiopetuspäivä Helsingissä klo 10-15-15.45
(Yliopettajien osuus klo 14.15–15.45)

To 5.10. klo 14–14.45 verkossa

To 16.11. yliopettajien tunti 15.45–17.30 verkossa

Lisätiedot

Opintojakson käytyäsi tunnet Tulkkaustoiminnan kehittäminen -koulutuksen (YAMK) sisällöt ja toteutustavat. Tunnistat oman aiemmin hankitun osaamisesi ja osaa analysoida ja todentaa sitä tutkinnon tavoitteiden näkökulmasta.
Hallitset digitaalisissa oppimisympäristöissä opiskelun YAMK-tasoisessa monimuototutkinnossa ja osaat asettaa opinnoillesi tavoitteita ja kehittää omaa ammatillisuuttasi.
Osaat kriittisesti analysoida alan tutkimus- ja kehittämistarpeita ja soveltaa opintojasi niiden ratkaisemisessa ja alan innovaatiotoiminnassa.

Opintojakso sopii kaikille, jotka tarvitsevat kokonaiskuvan Tulkkaustoiminnan kehittäminen -koulutuksesta.

Tarvitset opiskelua varten tietokoneen, kameran ja Zoom-ohjelmiston.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: opiskelija on osallistunut opintojaksoon ja on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistunut opintojaksoon ja/tai hän ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä annetussa aikataulussa hyväksytysti.