Siirry suoraan sisältöön

TPY02MS23DIAK Tulkkauspalveluosaaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: TPY0203Y20H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Lena Segler-Heikkilä
 • Olga Galinski
 • Matleena Messo
 • Virpi Thurén
 • Pirjo Pouttu

Vastuuopettaja

Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät

 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk
 • 21.09.2023 14:15 - 17:30, TPY02 / Aloitusluento ja Jenni Kaven, SKTL
 • 05.10.2023 15:15 - 17:30, TPY02 / Luento
 • 19.10.2023 14:15 - 17:30, TPY02 / Luento erityisasiantuntija
 • 02.11.2023 14:15 - 17:30, TPY02 / Luento

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa jäsentää ja analysoida yhteiskunnan palvelu-, päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmien vaikutuksia tulkkauspalveluiden järjestämiseen
• osaa kriittisesti analysoida tulkkausalan palvelurakenteita ja prosesseja sekä tehdä kehittämisehdotuksia
• osaa tulkita sekä kriittisesti ja eettisesti soveltaa tulkkauspalveluiden tuottamiseen, työkieliin, kääntämiseen, tulkkaukseen ja tulkin asiakaskuntiin liittyviä tietoja, lakeja ja säädöksiä
• tuntee työelämän organisointiin liittyviä ratkaisuja

Sisältö

• tulkkauspalveluiden järjestäminen
• työelämän ja -yhteisöjen eettinen professionaalisuus sekä alan kehittämistarpeet
• alaan liittyvä lait ja säädökset
• työelämän organisointi: järjestelmät sekä digitaaliset ratkaisut ja niiden kehittäminen

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Aika ja paikka

Verkko-opetus Zoomissa

To 21.9. klo 14.15–17.30
To 5.10. klo 15.15–17.30
To 19.10. Klo 14.15–17.30
To 2.11. Klo 14.15–17.30

Lisätiedot

Opintojakson jälkeen osaat jäsentää ja analysoida yhteiskunnan palvelu-, päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmien vaikutuksia tulkkauspalveluiden järjestämiseen.
Osaat kriittisesti analysoida tulkkausalan palvelurakenteita ja prosesseja sekä tehdä kehittämisehdotuksia.
Osaat tulkita sekä kriittisesti ja eettisesti soveltaa tulkkauspalveluiden tuottamiseen, työkieliin, kääntämiseen, tulkkaukseen ja tulkin asiakaskuntiin liittyviä tietoja, lakeja ja säädöksiä.
Tunnet työelämän organisointiin liittyviä ratkaisuja.

Opintojakso sopii tulkkausalan ammattilaisille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut opintojaksoon ja on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistunut opintojaksoon ja/tai hän ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä annetussa aikataulussa hyväksytysti.