Siirry suoraan sisältöön

AOS01VS23DIAK-SOSEK Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I (2 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0102Y21S-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marja Katisko

Ryhmät

 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • 15.08.2023 16:00 - 17:00, AOS01 / Koulutuksen aloitus
 • 16.08.2023 15:00 - 17:00, AOS01 / Orientaatio
 • 24.08.2023 15:00 - 16:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 27.09.2023 16:15 - 17:15, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 27.09.2023 17:30 - 18:30, AOS01 / Luento
 • 10.10.2023 16:15 - 17:15, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 21.11.2023 15:00 - 16:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointiasteikko

0-5