Siirry suoraan sisältöön

EKO01VS23DIAK Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: EKO0105Y23S-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marja Katisko
 • Jaana Tilli
 • Ville Päivänsalo

Ajoitusryhmät

 • pienryhmä 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä 2 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä 3 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Pienryhmät

 • pienryhmä 1
 • pienryhmä 2
 • pienryhmä 3
 • 23.08.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Aloitusluento
 • 28.08.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Luento
 • 04.09.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Luento
 • 20.09.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Luento
 • 09.10.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Webinaari (ryhmä 1)
 • 16.10.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Webinaari (ryhmä 2)
 • 26.10.2023 15:00 - 18:00, EKO01 / Webinaari (ryhmä 3)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita
• opiskelija osaa analysoida kestävän kehityksen ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö, talous) oman ammattialansa näkökulmasta sekä kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen
• opiskelija osaa soveltaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä sitoumuksia laajasti: ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä yksilön ja yhteisön välistä suhdetta
• opiskelija ymmärtää keskinäisriippuvuuksien merkityksen sekä suomalaisessa yhteis-kunnassa että globaalisti
• opiskelija ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa ja transnationaalisessa maailmassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäiset reflektiotehtävät
Pienryhmissä tehtävä opintojakson sisältöjä kokoava tehtävä

Aika ja paikka

Ke 23.8 klo 15-18: Orientaatio-opetus
Ma 28.8. klo 15-18: Globaalin ja paikallisuuden keskinäisriippuvuudet
Ma 4.9. klo 15-18: Ihmisen ja luonnon välinen suhde & ihmisen ja yhteisön välinen suhde.
Ke 20.9 klo 15-18: Eri ammattialojen rooli ekososiaalisessa siirtymässä
WEBINAARIT:
ma 9.10 klo 15-18
ma 16.10 klo 15-18 [Ville pois]
to 26.10 klo 15-18

Arviointiasteikko

0-5