Siirry suoraan sisältöön

AIK01VK24AVOIN Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: AIK0105A20S-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Jaana Rintala
 • Susanna Tanskanen
 • Marianne Neuvonen

Ryhmät

 • HKI-S23sosvakaAVOIN
  Avoin amk - Sosionomikoulutus
 • 10.01.2024 15:00 - 17:30, AIK01 / Luento
 • 07.02.2024 15:00 - 16:30, AIK01 / Luento
 • 07.02.2024 16:30 - 17:30, AIK01 / Luento
 • 28.02.2024 15:00 - 16:40, AIK01 / seminaari, ks. Diaklesta ohjaajakohtaiset Zoomit

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee köyhyyteen ja huono-osaisuuteen liittyviä ilmiöitä sekä syrjäytymistä aiheuttavia rakenteita ja prosesseja
- tuntee aikuis- ja nuorisososiaalityön mahdollisuudet ja haasteet ennaltaehkäisevässä, etsivässä ja kuntouttavassa työssä
- ymmärtää arkielämän hallinnan ja osallisuuden edistämisen merkityksen asiakastyössä
- osaa analysoida ihmisoikeuksien toteutumista työskennellessään erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa

Sisältö

- köyhyys ja huono-osaisuus sekä ylisukupolvinen huono-osaisuus
- sosiaaliset ongelmat
- syrjäytymistä aiheuttavat rakenteet ja prosessit
- ennaltaehkäisevän, etsivän ja kuntouttavan aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat
- arkielämän hallinta ja osallisuus
- ihmisoikeudet

Opetusmenetelmät

Ydinsisällöt
- köyhyys ja huono-osaisuus sekä ylisukupolvinen huono-osaisuus
- sosiaaliset ongelmat
- syrjäytymistä aiheuttavat rakenteet ja prosessit
- ennaltaehkäisevän, etsivän ja kuntouttavan aikuis- ja
nuorisososiaalityön lähtökohdat
- arkielämän hallinta ja osallisuus
- ihmisoikeudet

Oppimateriaalit

Suomeksi
Kirjallisessa tehtävässä käytetään lähteenä seuraavia pakollisia materiaaleja:
- kahta suomalaista ja yhtä englanninkielistä tieteellistä artikkelia, jotka tiimi itse valitsee ilmiöön liittyen
- yhtä seuraavista teoksista:

Saari, J., Eskelinen, N., & Björklund, L. (2020). Raskas perintö: Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. Gaudeamus.

tai

Niemelä, M., & Saari, J. (toim.). (2013). Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. (Teemakirja 10). Kelan tutkimusosasto. http://hdl.handle.net/10138/40230

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija tutustuu oppimistehtävässä valitsemaansa köyhyyden ja huono-osaisuuden ilmiöön myös työelämäyhteistyössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op. 1 op=27h.

Arviointiasteikko

0-5