Siirry suoraan sisältöön

AIK02VK24AVOIN Muutossosiaalityö (5 op)

Toteutuksen tunnus: AIK0205A20S-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

25.03.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Vilhelmiina Vuori
  • Mari Nieminen

Ryhmät

  • HKI-S23sosvakaAVOIN
    Avoin amk - Sosionomikoulutus
  • 27.03.2024 15:00 - 17:30, AIK02 / Luento
  • 10.04.2024 15:00 - 18:00, AIK02 / Luento
  • 02.05.2024 08:00 - 09:00, AIK02 / Verkkotentti, tentti auki klo 7.00-23.59 välillä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötason muutossosiaalityötä
- tuntee ja osaa soveltaen käyttää keskeistä aikuis- ja nuorisososiaalityön ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen merkityksen sosiaalisen toimintakyvyn sekä osallisuuden vahvistamisessa
- osaa dokumentoida ja arvioida tavoitteellisen asiakastyön prosessin

Sisältö

- yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötason muutossosiaalityö
- yksilökohtaisen muutossosiaalityön prosessi: palvelutarpeiden kartoitus, suunnitelma, toteutus ja arviointi
- sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen lähtökohdat
- suunnitelmallinen ja osallistava dokumentointi

Arviointiasteikko

0-5