Siirry suoraan sisältöön

AMM01VK24AVOIN Ammattialan kehittämistyön välineet I (3 op)

Toteutuksen tunnus: AMM0103A20S-3059

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Sanna-Maija Kohonen
  • Satu Keisala
  • Atte Kollanus

Ryhmät

  • HKI-S23sosvakaAVOIN
    Avoin amk - Sosionomikoulutus
  • 24.01.2024 16:30 - 18:30, AMM01 / Luento
  • 07.02.2024 17:30 - 18:30, AMM01 / Ohjaus

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee tiedonkäsitykset ja tiedon eri lajeja
- tietää sosiaali-, terveys- ja kirkon alan kehittämistyön lähtökohtia
- tuntee projektitoiminnan perusteet
- tuntee palvelumuotoilun ja konseptoinnin peruskäsitteet ja -käytännöt
- tunnistaa muuttuvan työelämän ja ammatillinen osaamisen kehittämiskohteita
- tuntee tutkimuskirjoittamisen perusteet ja tutkimusraportin tekstilajina

Sisältö

- tiedonkäsitykset ja tiedonlajit
- tiedonlähteet, tietokannat ja lähdekritiikki
- kehittämistyön lähtökohdat sosiaali-, terveys- ja kirkon alalla
- projektitoiminta
- palvelumuotoilu
- konseptointi
- tiedonlähteet, tietokannat ja lähdekritiikki
- tutkimuskirjoittaminen ja tutkimusraportti tekstilajina

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat.
Mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja

Arviointiasteikko

0-5