Siirry suoraan sisältöön

RUO1MS23OUL-SH-LH Valmentava ruotsi (2 op)

Toteutuksen tunnus: RUO1002A20S-3066

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)

Kampus

Oulu

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Ari Hyvärinen

Ryhmät

 • OUL-S23sh-lh
  OUL-S23sh-lh
 • 15.08.2023 14:15 - 15:00, RUO1 / Info
 • 22.08.2023 08:30 - 10:00, RUO1 / Aloitus
 • 24.08.2023 14:15 - 15:45, RUO1 / Luento
 • 04.09.2023 10:15 - 11:45, RUO1 / Luento
 • 26.09.2023 12:30 - 14:00, RUO1 / Luento
 • 27.09.2023 14:15 - 15:45, RUO1 / Luento
 • 03.10.2023 08:30 - 10:00, RUO1 / Luento
 • 17.10.2023 14:15 - 15:45, RUO1 / Luento
 • 19.10.2023 14:15 - 15:45, RUO1 / Luento
 • 24.10.2023 14:15 - 15:45, RUO1 / Luento
 • 26.10.2023 10:15 - 11:45, RUO1 / Luento
 • 11.12.2023 08:00 - 09:00, RUO1 / Verkkotentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ruotsiksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä uusissa mediaympäristöissä
- osaa ammatillisesti suuntautunutta tavallista yleissanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, ääntää ymmärrettävästi, ymmärtää ja löytää olennaiset asiat yleisluontoisesta tekstistä

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä
- ammatillisesti suuntautunut yleissanasto

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, omatoiminen opiskelu

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti kurssin alussa niille, joilla on aiemmin hankittu hyvä ruotsin kielitaitopohja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti kurssin lopussa. Uusinta yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on noin 10 lähiopetuskertaa (kurssin käynnistymisen ja infokerran jälkeen 2 kertaa 2h lähiopetusviikolla)
Suositellaan suoritettavaksi 1. lukukaudella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen.
Tentti
Arviointi hyväksytty - hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty