Siirry suoraan sisältöön

AOS02VS23DIAK-SOSVA Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II (3 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0203Y21S-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Jari Helminen
 • Hanna Hovila

Ryhmät

 • Y53sosva
  Y53sosva
 • 30.08.2023 15:15 - 16:15, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 30.08.2023 16:30 - 18:00, AOS02 / Orientaatio
 • 21.09.2023 16:15 - 17:00, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 21.09.2023 17:00 - 18:00, AOS02 / Ryhmävastaavan tunti, osaaminen näkyväksi
 • 18.10.2023 16:00 - 16:45, AOS02 / Ryhmävastaavan tunti, osaaminen näkyväksi
 • 18.10.2023 17:00 - 18:00, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 21.11.2023 15:00 - 16:15, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä
- luento
- ryhmäkeskustelut
- ryhmätyöskentely
- itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkkovälitteisesti Zoomissa sisältäen aikaan sidottua opetusta, ohjausta ja ryhmätyöskentelyä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksossa ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu:
- työelämämentorointiprosessissa
- alumnipaneelissa
- yksilöllisessä työskentelyssä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä (3 x 26,7 tuntia = 80 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö jaksottuu seuraavasti:
- lukukausivastaavan ja opon tunnit kerran kuukaudessa
- kansalliset ja kansainväliset kompetenssit, yhteistyö ja verkostot - luento ja materiaalit
- ryhmätyöskentely liittyen ammatilliseen kehittymiseen, jossa tuotetaan blogikirjoitus ryhmän yhteisessä prosessissa
- urasuunnittelun työpaja
- työelämämentorointiprosessi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin perusteina ovat:
- opiskelijan osallistuminen aikaan sidottuun ohjaukseen, opetukseen ja työpajaan
- ryhmätyöskentelyyn osallistuminen
- blogikirjoitus ryhmässä
- työelämämentorointiprosessin toteutuminen oman työelämämentorin kanssa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on hyväksytysti suorittanut opintojakson eri osiot.
Hylätty suoritus:
-Opiskelija ei ole osallistunut opintojakson ohjaukseen, opetukseen, ryhmätyöskentelyyn
-Opiskelija ei ole kirjoittanut ryhmässä blogikirjoitusta
-Opiskelija ei ole toiminut mentorointiprosessissa aktorina