Siirry suoraan sisältöön

ENG02PK24HKI-SOS (A-RYHMÄ) Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3099

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Eija Tapio

Ryhmät

 • A53sos
  A53sos
 • 10.01.2024 14:30 - 16:00, ENG/ Luento 1, ryhmä A
 • 17.01.2024 13:00 - 14:30, ENG/ Luento 2, ryhmä A
 • 25.01.2024 09:00 - 10:30, ENG/ Luento 3, ryhmä A
 • 31.01.2024 10:30 - 12:00, ENG/ Luento 4, ryhmä A
 • 07.02.2024 10:30 - 12:00, ENG/ Luento 5, ryhmä A
 • 04.03.2024 09:00 - 10:30, ENG/ Luento 6, ryhmä A
 • 08.03.2024 12:00 - 13:30, ENG/ Luento 7, ryhmä B
 • 08.03.2024 12:00 - 13:30, ENG/ Luento 7, ryhmä A
 • 16.04.2024 09:30 - 11:00, ENG/ Luento 8, ryhmä A
 • 16.04.2024 12:00 - 13:30, ENG/ Luento 9, ryhmä A
 • 06.05.2024 14:00 - 15:30, ENG/ Luento 10, ryhmä A
 • 17.05.2024 09:00 - 11:15, ENG/ Kirjallinen koe, A ja B ryhmät

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti