Siirry suoraan sisältöön

SIEMK24HKI Sielunhoito ja hengellinen ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SIE0005A20S-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Maarit Heusala
 • Eveliina Hellas

Ryhmät

 • A52sosv
  A52sosv
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd
 • 08.01.2024 11:45 - 14:00, SIE: Orientaatio
 • 12.01.2024 08:30 - 11:30, SIE: Luento
 • 12.01.2024 12:30 - 15:30, SIE: Luento
 • 15.01.2024 10:00 - 11:00, SIE: Ohjausaika (hengellisen ohjauksen tehtävä)
 • 22.01.2024 11:45 - 14:45, SIE: Luento
 • 23.01.2024 09:00 - 12:00, SIE: Tiimien ryhmätyöskentelyaikaa
 • 24.01.2024 08:30 - 11:30, SIE: Luento
 • 30.01.2024 13:00 - 15:00, SIE: Tiimien ryhmätyöskentelyaikaa
 • 01.02.2024 09:00 - 14:30, SIE: Toiminnallisten harjoitusten luento
 • 08.02.2024 13:00 - 16:00, SIE: Tiimien ryhmätyöskentelyaikaa
 • 14.02.2024 08:30 - 15:30, SIE: Seminaari ja reflektio
 • 16.02.2024 12:30 - 14:45, SIE: Verkkotentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää sielunhoidon menetelmiä monipuolisesti
- osaa hyödyntää Raamattua, virsikirjaa ja kirkkokäsikirjoja ammatillisina työvälineinä sielunhoidossa ja hengellisessä ohjauksessa
- tuntee hengellisen ohjauksen perinnettä ja osaa soveltaa hengellisen ohjauksen menetelmiä monipuolisesti
- osaa ohjata seurakuntalaisia sielunhoidollisessa vertaistoiminnassa
- tuntee kirkon ja seurakuntien kriisityön periaatteet ja toimintatavat
- osaa jäsentää hengellisen työn mahdollisuuksia verkossa
- osaa reflektoida omaa toimintaansa hengellisessä työssä ja sielunhoitajana

Sisältö

- sielunhoidon menetelmät
- Raamattu, virsikirja ja kirkkokäsikirjat ammatillisina työvälineinä
- hengellisen ohjauksen perinne ja menetelmät
- seurakuntalaisten sielunhoidollinen vertaistoiminta ja sen ohjaaminen
- kirkon ja seurakuntien kriisityö
- verkossa toteutuva sielunhoito ja hengellinen ohjaus
- sielunhoitajan ammatillisuus ja etiikka

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuksessa toteutuvat toiminnalliset harjoitukset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, verkkotenttiin valmistautuminen, hengellinen matkapäiväkirja

Oppimateriaalit

Suoritettava materiaali:

Peltomäki, I., Saarelainen, S.-M., & Salminen, J. (toim.). (2021). Sielunhoidon teologia. Kirjapaja, s. 59-279
(POIS jäävät alusta luvut Johdanto, Suomalaisen luterilaisen sielunhoidon teologianhistoria, Keskinäinen lohdutus - pastoraalisuus kirkkoa määrittävänä piirteenä ja lopusta POIS jää luku Sielunhoito lännen kirkossa keskiajalla)

Luentomateriaali ja -tallenteet


Muuta materiaalia mm:

Kettunen, P. (2013). Auttava kohtaaminen: 1, Sielunhoidon perusteet ja teologia. Kirjapaja.
Saatavilla e-kirjana.

Gothóni, R. (2014). Auttava kohtaaminen: 2, Sielunhoidon menetelmät ja käytäntö. Kirjapaja.
Saatavilla e-kirjana.

Annala, P., & Kotila, H. (2006). Hengellisen ohjauksen kirja. Kirjapaja.
Saatavilla e-kirjana.

Virtaniemi, M.-P. (5.3.2020). Valo ja varjo minussa sielunhoitajana. Teoksessa Sielunhoidon aikakauskirja. https://www.sielunhoidonaikakauskirja.fi/2020-1/valo-ja-varjo-minussa-sielunhoitajana/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Sielunhoitoon liittyvä aikaisempi koulutus ja kokemus (esim. yliopiston sielunhoidon opintoja tai Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä sielunhoidon erityiskoulutus)

Retriitinohjaajakoulutus, hengellisen ohjauksen koulutus


OPINNOLLISTAMINEN
Sielunhoidon (5 op) opinnollistaminen on niin sovittaessa mahdollinen vaihtoehtoinen suoritustapa opiskelijoille, jotka valmistuvat samalla lukukaudella kuin sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen opintojakso opsin mukaan toteutuu. Opiskelija tekee suunnitelman opinnollistamisesta (esim. menetelmätehtävä tehdään työelämäyhteistyössä). Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa/blogia, jossa hän reflektoi opintojakson tavoitteiden pohjalta oppimistaan. Opinnollistamisesta on sovittava ennen opintojakson alkua vastuulehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi sisältyä työelämävierailuja tai oppituntivierailuja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden (5) opintopisteen opintojakso edellyttää opiskelijalta noin 130 tunnin työpanosta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientoiva tehtävä: hyväksytty-hylätty
Menetelmäseminaari hyväksytty-hylätty
Hengellisen elämän hoitaminen ja matkapäiväkirja: hyväksytty-hylätty
Yksilötentti: 1-5, täydennettävä

Arviointi perustuu DIAKin loppuvaiheen opintojen arviointikriteereihin.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_AMK.pdf

Läsnäolo välttämätön orientaatiossa, harjoituksissa ja menetelmäseminaareissa.

Arviointiasteikko

0-5