Siirry suoraan sisältöön

HAR22HK24HKI-SOSV Seurakuntaharjoittelu (13 op)

Toteutuksen tunnus: HAR2213A20S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

13 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 999

Koulutus

  • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Opettaja

  • Ilona Kontinen

Ryhmät

  • A52sosv
    A52sosv
  • 24.01.2024 12:30 - 15:00, HAR2: Harjoitteluinfo
  • 20.05.2024 08:30 - 10:45, HAR2: Harjoittelun loppureflektio

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa ja käyttää kirkon varhaiskasvatuksen ja perhelähtöiseen työotteeseen liittyviä teoreettisia, toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja seurakuntakontekstissa
- osaa toimia monipuolisesti kirkon varhaiskasvatuksessa ja laaja-alaisessa perhetyössä
- osaa kehittää kirkon varhaiskasvatuksen työtapoja ja arvioida varhaiskasvatuksen asiantuntijana kehittymistään

Opetusmenetelmät

Alkuinfot, väli- ja loppureflektion tunnit sisältyvät harjoittelutunteihin.

Kirkon järjestämään (hiippakunnat) KiTos-seminaariin osallistuminen sisältyy harjoitteluun.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutuu työelämässä Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä.

Kansainvälisyys

3 op on mahdollista tehdä kansainvälisessä kohteessa esim. osana vaihto-opiskelua, tästä neuvoteltava hyvissä ajoissa harjoittelun vastuulehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

13 op = 351 h

Opiskelijan työaika on keskimäärin 7,5h/päivä + 0,5h ruokatunti.
Enintään harjoittelussa voi merkitä tunteja samalle vuorokaudelle 12h/vrk (esim. leirityö)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelunohjaajan tulisi ensisijaisesti olla henkilö, jolla varhaiskasvatuksenohjaajan kelpoisuus (ei siis lastenohjaaja). Harjoittelun tavoitteena on seurakunnan varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtehtäviin perehtyminen

Harjoittelukokonaisuuteen kuuluu sekä seurakuntaharjoittelu (13op) että leiri- ja retkityön harjoittelu (2op). On suositeltavaa, että leiri- ja retkityöhön liittyvä harjoittelu suoritetaan saman lukukauden aikana ja samassa seurakunnassa kuin seurakuntatyön harjoittelu. Harjoitteluiden yhteenlaskettu laajuus on 15 op, joka tarkoittaa noin 10 kalenteriviikon työskentelyä.

Harjoittelussa työskennellään alaikäisten kanssa, joten opiskelijan tulee tilata Oikeushallinnon asiointipalvelusta rikostaustaote ja toimittaa se opintotoimistoon ennen harjoittelun alkamista. Ote tulee tilata, kun harjoittelupaikka on varmistunut. Rikostaustaote tulee esittää opintotoimistolle opintojen aikana vain kerran, mutta harjoittelupaikat saattavat pyytää sitä jokaisessa harjoittelussa erikseen. Ote on voimassa 6 kuukautta, ja se on maksuton. Lisätietoja saat Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

HUOM! Rikosrekisteriotetta ei saa lähettää sähköpostilla, vaan se tulee näyttää kampuksen opintotoimistolle sen aukioloaikoina. Ota mukaan henkilöllisyystodistus. Poikkeustapauksissa rikosrekisteriotteen voi näyttää Teams-linkin kautta maanantaisin klo 13-14 opintotoimiston työntekijälle. Tilanteeseen tulee varautua tarkistamalla videokameran toimivuus sekä henkilöllisyystodistuksen ja rikosrekisteriotteen mukanaolo.

Lisätiedot

Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija laatii ohjaajan kanssa tavoitteet harjoittelujakson alussa.
Tavoitteita arvioidaan harjoittelun loppupuolella arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja ohjaava opettaja.

Arviointina toimivat edellä kuvatun keskustelun lisäksi kirjallinen arviointi ja ja tuntilista (ohjaajan allekirjoittamat).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty