Siirry suoraan sisältöön

ENG02VK24HKI-SOSVAKA (A-RYHMÄ) Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3103

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 56

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Liisa Keränen

Ryhmät

 • HKI-S23sosvaka
  HKI-S23sosvaka
 • 09.01.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 23.01.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 06.02.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 13.02.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 27.02.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 05.03.2024 15:00 - 17:00, ENG A- jas B-ryhmä
 • 19.03.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 02.04.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 16.04.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 23.04.2024 15:00 - 17:00, ENG / Luento
 • 07.05.2024 15:00 - 17:00, ENG / Kirjallinen tentti
 • 14.05.2024 14:00 - 18:00, ENG / Tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu ensisijaisessa vaka-verkkoryhmään valituille opiskelijoille ja heidän ilm. huomioidaan ensin max. määrän täyttyessä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti