Siirry suoraan sisältöön

PRA4HS24HKI Clinical practice: Learning and tutoring in health care and nursing (10 op)

Toteutuksen tunnus: PRA4010N20S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Degree Programme in Health Care, Nursing

Opettaja

  • Suvi Vierelä
  • Linnea Jokinen

Ryhmät

  • A53nur
    A53nur
  • 10.09.2024 08:30 - 10:00, PRA4/ Info
  • 24.10.2024 09:00 - 11:30, PRA4/ Reflektion

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that student
• Develops competence in delivering teaching/education using appropriate pedagogical approaches.
• Be able to generate individual plans that are appropriate for various client groups.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Identify and discuss ethical and pedagogical issues relating to education
• Is be able to plan, implement and evaluate client education from various perspective and in co-operation with other nursing professionals.
• Utilize the appropriate approach and pedagogical methods according the needs of the client/patient or group
• Use various materials for client education and also develop new materials.
• Assess his/her own skills and knowledge and see the consequences of his/her own actions
• Coordinate the patients care as a whole according to the context

Sisältö

Course contents:
• Pedagogic and teaching perspective
• Discussion methods and counseling methods
• Planning, implementing and evaluating the process for client education situations during the different phases of the learning process
• Education of the client/ patient / personal
• Evaluation of the client education process

Opetusmenetelmät

Competency aims:

The aim of the course is that student

- Develops competence in delivering teaching/education using appropriate pedagogical approaches.
- Be able to generate individual plans that are appropriate for various client groups.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to

- Identify and discuss ethical and pedagogical issues relating to education
- Is be able to plan, implement and evaluate client education from various perspective and in co-operation with other nursing professionals.
- Utilize the appropriate approach and pedagogical methods according the needs of the client/patient or group
- Use various materials for client education and also develop new materials.
- Assess his/her own skills and knowledge and see the consequences of his/her own actions
- Coordinate the patients care as a whole according to the context

Tavoitteet suomeksi
Opiskelija;

Kehittää hoitotyön ohjausosaamista hyödyntäen laajasti hoitotyön soveltuvia erilaisia ohjausmenetelmiä.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaiden ja eri asiakasryhmien hoitotyötä kokonaisvaltaisesti huomioiden potilaiden yksilölliset voimavarat ja tarpeet.
Osaa tunnistaa ja arvioida hoitotyön ohjaukseen ja opetukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Ohjatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilasohjauksen huomioiden potilaan elämänhistorian- ja olosuhteet.
Osaa tunnistaa potilaan ja asiakkaan hoitotyön tarpeita, toimia ja arvioida osaamistaan hoitotyön kansallisen prosessimallin mukaisesti
Valita asianmukaiset ohjaustyön sisällöt ja materiaalit, arvioida kriittisesti olemassa olevia ohjaustyön materiaaleja sekä hyödyntää uusia innovatiivisia ratkaisuja hoitotyön ohjaustyössä.
Osaa arvioida omien tavoitteidensa ja harjoittelusuunnitelmansa toteutumista sekä asettaa itselleen ammatillisia kehittymishaasteita
Osaa huomioida potilaiden / asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa
Osaa tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohtia omassa toiminnassaan ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Possible practice placement

- Nursing homes and different daytime activity centers
- Home care and service units and home nursing
- Disability services, child welfare and family nursing units
- A healthcare center
- A district or central hospital and university hospital; similar services provided by the private sector
- Outpatient care services, daytime activity centers, clients’/patients’ home care and service and home nursing

Only a nurse can supervise your practice

Sisällön jaksotus

PRA4 consists of:

10 etcs = 267 hours, 8h can be reduced (for CV, placement search via Jobiili, reflections), so total amount of hours are 259 hours.

It means approximately 38 hours per week.

In calendar weeks this is 7 weeks

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical Care V: Care of women and children

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Approved clinical practice require:
- participation in the info session
- participation in the reflection sessions
- approved personal aims send by the end on first practice week
- assessment discussion
- Assessment discussion will be held with the student, the supervising nurse (harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja) and supervising teacher in the middle or the end of the practice.
If you have two different practice placements, assessment discussion will be held on both of the placements
- approved practice taking into account the practice hours
- returned assessment forms

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty