Siirry suoraan sisältöön

PRA05HS24HKI Clinical practice: Psychiatric nursing (10 op)

Toteutuksen tunnus: PRA5010N20S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Degree Programme in Health Care, Nursing

Opettaja

  • Pia Tauriainen
  • Linnea Jokinen

Ryhmät

  • A53nur
    A53nur
  • 10.09.2024 10:15 - 11:45, PRA5/ Info
  • 09.12.2024 09:00 - 11:30, PRA5/ Reflektion

Tavoitteet

Competence aims:
• The aim of the course is to develop the student's clinical competence to improve her/his knowledge about and capacity to act in the context of mental health care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
Theoretical competence:
• Knows the structure of psychiatric health care system
• Has knowledge about mental health and disturbances in mental health
Competence to act in practical situations:
• Understands the special aspects of the processes in mental health care and has capacity to apply this
• Is able to identify, meet and take care of patients suffering from different kind of mental problems and illnesses
• Can participate in planning, realizing and evaluation of patient care, furthermore has capacity to create an individual plan for patient care
• Understands the meaning of caring relationship, furthermore has capacity to use the self to promote patient's mental health
Ethical competence:
• Can apply ethical principles in psychiatric context
• Is aware about own capacities and limits, furthermore can use counseling as a professional tool for self-development
• Understands variations in the phenomena of closeness and distance in psychiatric care

Sisältö

Course contents:
• Theoretical studies in psychiatric care
• Theoretical and practical studies from study year 1 and 2.
• Medical calculation exam must be valid according to instructions.

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course or complete studies during the 5th semester :
Clinical care VII: Psychiatric care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet suomeksi;

Opiskelijan tulee

- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin


Opiskelija;
- tietää psykiatrisen palvelujärjestelmän
- opiskelijalla on tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä
- ymmärtää mielenterveyden hoidon erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä
- osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa eri mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista kärsiviä potilaita
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa ja laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman
- ymmärtää hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaa käyttää persoonaansa potilaan mielenterveyden edistämiseksi
- noudattaa eettisiä periaatteita psykiatrisessa hoitotyössä
- tiedostaa omat taitonsa ja rajansa ja osaa käyttää työnohjausta ammatilliseen kehittymiseen
- ymmärtää distanssin säätelyn merkityksen psykiatrisessa hoitotyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty