Siirry suoraan sisältöön

KVAVK24HKI Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KVA0005A20S-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 111

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Opettaja

 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Ilona Kontinen

Ryhmät

 • A52sosv
  A52sosv
 • 29.01.2024 09:00 - 11:15, KVA: Orientaatio ja johdantoluento
 • 05.02.2024 14:15 - 15:45, KVA: Luento
 • 09.02.2024 08:30 - 11:30, KVA: Lukupiiriseminaari
 • 12.02.2024 08:30 - 10:00, KVA: Luento ja menetelmäosion käynnistäminen
 • 19.02.2024 13:00 - 14:00, KVA: Menetelmäohjauskioski
 • 26.02.2024 13:00 - 14:30, KVA: Luento
 • 29.02.2024 10:00 - 15:30, KVA: Menetelmäseminaari
 • 04.03.2024 08:30 - 10:45, KVA: Kehittäminen ja johtaminen / työelämävieraat
 • 07.03.2024 08:30 - 11:30, KVA: Kehittämisen ja johtamisen seminaari
 • 08.03.2024 12:00 - 13:00, KVA: Loppureflektio

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa jäsentää työn teologisia perusteita ja pedagogisen johtajuuden periaatetta sekä rakentaa omaa varhaiskasvatuksen teologiaansa
- jäsentää kasvatuksen virkojen teologisia perusteita osana omaa ammatti-identiteettiään
- tuntee uskonnonpedagogisia menetelmiä ja osaa soveltaa ja kehittää niitä lasten kanssa toimiessaan
- osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kirkon varhaiskasvatuksen uusia työtapoja yhdessä muiden työntekijöiden kanssa
- tuntee varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen erityispiirteet ja osaa toimia monialaisessa yhteistyössä
- osaa tukea lapsen ja hänen perheensä osallisuutta ja toimijuutta seurakunnassa
- osaa kehittää jumalanpalvelus- ja hartauselämää yhdessä perheiden ja työntekijöiden kanssa

Sisältö

- varhaiskasvatuksen teologia, katsomuskasvatus ja pedagoginen johtajuus
- uskonnonpedagogiset menetelmät
- kirkon varhaiskasvatuksen työtavat ja niiden kehittäminen
- varhaiskasvatuksen ohjaajan asiantuntijuus, tehtävänkuvaus ja siihen liittyvät osaamistarpeet
- varhaiskasvatuksen paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset verkostot
- lapsen spiritualiteetti ja hengellisen kasvun tukeminen kirkossa

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojakso sisältää luento-opetusta, lukupiirityöskentelyn, menetelmätyökalupakin kokoaminen, menetelmäseminaarin ja kirkon varhaiskasvatuksen pedagogisen kehittämisen ja johtamisen tulevaisuusverstastyöskentelyn.

Oppimateriaalit

Suoritettava oppimateriaali:

Poulter, S., Ubani, M., Laine, M., & Kallioniemi, A. (toim.) (2021) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus. Helsinki: Lasten Keskus.

Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (toim.) (2015). Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus, s. 7-176.

LAVA-materiaali (https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/lava)


Lisämateriaali:

Haapasalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P., Sandén, M., Pulkkinen, H., & Tahvanainen, I. (toim.) (2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten keskus.

Hytti, Laura & Lamminmäki-Vartia, Silja & Poulter, Salla (toim.) (2021) Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen. https://urn.fi/urn:nbn:fi:oerfi-202209_00024806_7

Yli-Koski-Mustonen, S. (2019) Yhteistyötä koreittain. Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kanssa. Helsinki: Lasten Keskus.

Kokkonen, J., (toim.) (2018). Kirkon kasvatus vuonna 2030. Kristillisen uskon välittymisen haasteita ja mahdollisuuksia. Kirkon tulevaisuusselonteko 2018. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 74. Kirkko ja toiminta. Helsinki: Kirkkohallitus.

Menetelmiin liittyvä muu aineisto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa tarkoittaa ensisijaisesti opinnollistamista, josta on sovittava ennen opintojakson alkua vastuulehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelija voi hakea opintojaksosta ahotia aikaisemmin hankitun kirkon varhaiskasvatuksen työkokemuksen ja alaan liittyvän aikaisemman koulutuksen perusteella. Ahot-päätökseen vaaditaan opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista ja sen osoittamista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voidaan tehdä yhteistyötä Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutuu 5-7 viikkoa kestävänä yhtenäisenä prosessina. Opiskelijan tulee sitoutua opintojakson etenemisaikatauluun. 1 op tarkoittaa 27 tunnin opiskelijan työpanosta.

Sisällön jaksotus

Viikko 1 Kirkon varhaiskasvatus
Viikko 2 Katsomuskasvatus
Viikot 3-5 Pedagogiset menetelmät
Viikko 6-7 Pedagoginen kehittäminen ja johtaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso etenee 5-7 viikon yhtenäisenä oppimisprosessina, joka koostuu viikoittain vaihtuvista teemoista ja oppimistehtävistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintojaksosuoritukseen vaaditaan pakollinen osallistuminen seuraavilla opetuskerroilla:
1. orientaatio ja johdantoluento, 2. lukupiiripäivä, 3. katsomuskasvatus- ja pedagogiikkaluento, 4. menetelmäseminaari, 5. työelämäpaneeli, 6. kehittämisen ja johtamisen tulevaisuusverstas

Näiden lisäksi opiskelijan tulee tehdä oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointi perustuu DIAKin yleisiin arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty