Siirry suoraan sisältöön

HAR3HS23DIAK (ops2015) Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu (18 op)

Toteutuksen tunnus: HAR3118A15S-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

18 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Tiina Lintunen
 • Mari Kirkanen
 • Tarja Tuovinen-Kakko
 • Severi Saihomaa
 • Sirpa Salmela
 • Heini Kapanen
 • Hannu Piiroinen
 • Anu Hellesuo
 • Sandra Hagman
 • Jaana Rintala
 • Vesa Vainiomäki
 • Juha Tapio
 • Susanna Tanskanen
 • Mika Alavaikko
 • Mari Nieminen
 • 11.08.2023 12:00 - 14:00, HAR3 / Aloitusinfo
 • 28.08.2023 09:00 - 10:00, HAR3 / Pop up - kahvitunti
 • 13.09.2023 12:00 - 16:00, Työelämään! -webinaari
 • 18.09.2023 09:00 - 10:00, HAR3 / Pop up -kahvitunti
 • 30.10.2023 09:00 - 10:00, HAR3 / Pop up -kahvitunti
 • 27.11.2023 10:00 - 11:00, HAR3 / Pop up -kahvitunti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää suunnitelmallisesti erilaisia asiakastyön ja palvelujärjestelmän asiakas- ja kumppanuuslähtöisiä kehittämismenetelmiä
- osaa arvioida palvelujärjestelmiä sosiaalipalvelujen käyttäjän ja palvelutarpeiden näkökulmasta ja esittää kehittämishaasteita
- osaa käyttää asiantuntevasti keskeistä sosiaalialaa ohjaavaa lainsäädäntöä
- osaa analysoida yhteiskunnallisia ja sosiaalieettisiä ongelmakokonaisuuksia
- osaa soveltaa sosiaalialan arvoja ja eettisiä periaatteita työelämän kehittämisessä
- ymmärtää ammatillisen identiteetin rakentumisen jatkuvasti kehittyvänä prosessina

Opiskelijan viimeisen harjoittelun tavoitteena on, että hänen toiminnassaan aktualisoituu koko sosionomikoulutuksessa omaksuttu kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen sekä sosiaalialan empansipatorinen tehtävä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi yhteiskunnassa
Opiskelija osaa osallistua myös sosiaalialan ammattieettiseen keskusteluun

Esitietovaatimukset

Opiskelija voi aloittaa HAR3 opinnot ASP0104A15S Työelämäosaaminen ja ASP0205A15S Asiakaslähtöinen kehittäminen opintojen alettua.
Tutkintosääntö:
20§ Opiskelija, joka ei ole suorittanut harjoitteluaan hyväksytysti, ei voi ilman erityisperusteluja aloittaa seuraavaa harjoittelua. Vastaavasti opiskelijalta, joka ei ole suorittanut hyväksytysti edellisen lukukauden opintoja, voidaan evätä oikeus suorittaa seuraavaa harjoittelua.

Arviointiasteikko

0-5