Siirry suoraan sisältöön

LST01VK24DIAK Traumaorientaatio lastensuojelutyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: LST0105A21S-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Satu Keisala
 • Pirkko Kärkkäinen
 • Tarja Isomäki

Ryhmät

 • F52sosd
  F52sosd
 • A52sosv
  A52sosv
 • Diak
  Diak yhteinen
 • I52sosd
  I52sosd
 • A53sos
  A53sos
 • E53sos
  E53sos
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd
 • 29.01.2024 12:30 - 15:30, LST01/ Aloitusluento
 • 02.02.2024 09:00 - 12:00, LST01/ Luento 2
 • 08.02.2024 09:00 - 12:00, LST01/ Luento 3
 • 12.02.2024 12:00 - 15:00, LST01/ Luento 4
 • 26.02.2024 09:00 - 12:00, LST01/ Luento 5

Tavoitteet

Opiskelija
• tuntee kaltoinkohtelun ylisukupolviset rakenteet, lasten kaltoinkohtelun ilmiöt ja
muodot ja niiden merkityksen traumatisoitumiseen vaikuttavana tekijänä
• ymmärtää traumatisoitumisen mekanismin ja seuraukset lapsen kehitykseen ja arkeen
• ymmärtää vakauttavan arjen merkityksen lapsen ja perheen turvallisuuden tunteen
ja resilienssin vahvistamisessa
• tunnistaa itsessään sijaistraumatisoitumisen dynamiikan ja sen ehkäisyn merkityksen ja
keinot

Sisältö

• kaltoinkohtelu ilmiönä ja lapsuusajan haitallisten kokemuksen (ACE) vaikutukset lapsen
kasvuun ja kehitykseen
• ylisukupolvisen traumatisoitumisen psyykkinen merkitys
• traumakäsityksen syventäminen, oireiden tunnistaminen ja laukaisevien tekijöiden
ymmärtäminen
• suojaavien tekijöiden kehitystä tukeva merkitys eri kasvuympäristöissä
• sijaistraumatisoitumiselle altistavat tekijät
• vakauttava työ ja vakauttamista tukevia työmenetelmiä

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot zoomissa ja reflektoivaa työskentelyä, oppimistehtävä yksilötyönä.

Aika ja paikka

Opintojaksoon sisältyy luentoja, joissa on läsnäolovelvollisuus. Opetus toteutuu kokonaan zoomissa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Diaklesta kurssin alettua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa jokainen opiskelija valmistelee ja palauttaa yksilötehtävänä tehtävän oppimistehtävän, jonka tarkempi ohjeistus löytyy Diaklesta sen avauduttua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste on 26,7 h opiskelijan työmääränä. Läsnäolovelvoitteiset aikaan sidotut luennot Zoomissa.

Esitietovaatimukset

Diakin tutkinto-opiskelijoille: Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä (1 lk) sekä Osallisuus ja ohjaus (2 lk) temaattiset kokonaisuudet tulee olla suoritettu tai opiskelijalla on muutoin hankittu, tunnistettu ja tunnustettu vastaava osaaminen (Ahot). Opintojakso Perhetyö ja lastensuojelu 5 op opinnot tulee olla suoritettuna tai ahotoituna.
Avoimen AMK:n opiskelijoille: Opintojakso voidaan suorittaa avoimessa amk:ssa. Opiskelijan tulee tuntea sosiaalialan sekä perhetyön ja lastensuojelun palvelujärjestelmät ja asiakastyön perusteet. Opintojaksolla vaaditaan kirjallisen ja suullisen tuottamisen osaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutustu lastensuojelutyön suuntaaviin opintoihin myös tämän videon kautta: https://www.youtube.com/watch?v=8xtjngcEIb4

Lisätiedot

Sama opintojakso, kuin Trauma orientation in child welfare, 5 op (TOC0005A21S)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan osaamisen yleisiä AMK arviointikriteerejä, vaatimustasoa II, keskivaiheen opinnot (NQF6).
Tarkemmat oppimistehtävän arviointikriteerit löytyvät Diaklesta.

Arviointiasteikko

0-5