Siirry suoraan sisältöön

ENG02PS23HKI-SH (B-RYHMÄ) Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3115

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Englanti

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Tia Virtanen

Ryhmät

 • A51sh
  A51sh
 • 15.08.2023 12:30 - 14:00, ENG01 / Luento
 • 17.08.2023 10:00 - 11:30, ENG01 / Luento
 • 21.08.2023 09:30 - 11:00, ENG01 / Luento
 • 25.08.2023 09:30 - 11:00, ENG01 / Luento
 • 28.08.2023 12:45 - 14:15, ENG01 / Luento
 • 31.08.2023 10:15 - 11:45, ENG01 / Luento
 • 04.09.2023 10:15 - 11:45, ENG01 / Luento
 • 05.09.2023 12:15 - 13:45, ENG01 / Luento
 • 06.09.2023 08:30 - 10:00, ENG01 / Luento
 • 11.09.2023 14:30 - 16:00, ENG01 / Luento
 • 12.09.2023 08:30 - 14:00, ENG / Suullinen tentti
 • 14.09.2023 12:30 - 14:00, ENG / Kirjallinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5