Siirry suoraan sisältöön

ENG02MS23HKI-SH-LH (B-RYHMÄ) Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3116

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Englanti

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Eija Tapio

Ryhmät

 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • 14.09.2023 10:30 - 12:00, ENG01 / Luento
 • 15.09.2023 08:30 - 10:00, ENG01 / Luento
 • 21.09.2023 08:30 - 10:00, ENG01 / Luento
 • 22.09.2023 12:30 - 14:00, ENG01 / Luento
 • 26.09.2023 13:00 - 14:30, ENG01 / Luento
 • 29.09.2023 09:30 - 11:00, ENG01 / Luento
 • 02.10.2023 09:00 - 10:30, ENG01 / Luento
 • 06.10.2023 09:00 - 10:30, ENG01 / Luento
 • 09.10.2023 09:00 - 10:30, ENG01 / Luento
 • 10.10.2023 09:30 - 11:00, ENG01 / Luento
 • 13.10.2023 09:00 - 14:30, ENG01 / Suullinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5