Siirry suoraan sisältöön

TUK01MS24DIAK Tutkimuksellinen kehittämistyö 1 (15 op)

Toteutuksen tunnus: TUK0115Y23H-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät

 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk
 • 05.09.2024 15:00 - 17:30, TUK01 / Opetus
 • 19.09.2024 14:15 - 17:30, TUK01 / Opetus ja ohjaus
 • 20.09.2024 12:30 - 14:00, TUK01 / Opetus ja ohjaus
 • 04.10.2024 10:15 - 15:45, TUK01 / Väliseminaariesitykset
 • 07.11.2024 10:15 - 15:45, TUK01 / Opetus ja ohjaus (mahdollisuus julkistamisseminaariin)
 • 21.11.2024 10:15 - 15:45, TUK01 / Opetus ja ohjaus (mahdollisuus julkistamisseminaariin)

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tuottaa ja soveltaa alaa koskevaa uutta tietoa ja innovoida uusia käytänteitä
• osaa lähestyä työelämän tutkimuksellisia kehittämishaasteita monimenetelmällisellä otteella
• osaa soveltaa tulkkausalan tutkimusta ja ammattikäytäntöjen kehittämistä koskevaa tietoa
• osaa laatia tutkimuksellisen kehittämistyön raportin
• osaa viestiä kehittämistyöstään ja sen tuloksista
• osaa viestiä kehittämistyön tuloksista kohdennetusti

Sisältö

• tutkimuksellisen kehittämistyön toteuttaminen
• tutkimuksellisen kehittämistyön raportointi
• tutkimuksellisen kehittämistyön asiantuntijaviestintä ja tulosten esittäminen eri medioissa

Esitietovaatimukset

Tutkimuksellinen kehittämistyö 1 (15 op) edellyttää opinnäytetyön hyväksyttyä väliseminaariraporttia ja hyväksyttyä suoritusta opponenttina.

Arviointiasteikko

0-5