Siirry suoraan sisältöön

EKO03VK24DIAK Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: EKO0305Y23S-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

13.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marja Katisko
 • Varpu Wiens
 • Ville Päivänsalo

Ryhmät

 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • 13.03.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Aloitusseminaari
 • 18.03.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Luento
 • 27.03.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Pienryhmätyöskentely
 • 10.04.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Luento
 • 17.04.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Luento
 • 15.05.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Webinaari
 • 22.05.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Webinaari
 • 29.05.2024 15:00 - 18:00, EKO03 / Webinaari

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää työorientaatiota sekä ammattien itseymmärrystä omalla ammattialallaan
• opiskelija ymmärtää sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöjen merkityksen kestävän hyvinvoinnin kehittämistyössä
• opiskelija tiedostaa yksilöiden ja yhteisöjen voimavarat ja niiden hyödyntämisen ekologisen tietoisuuden, elinympäristöjen ja lähiyhteisöjen kehittämisen perustaksi
• opiskelija osaa soveltaa horisontaaliseen ja palvelujärjestelmien väliseen yhteistyöhön tähtääviä työmenetelmiä kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi
• opiskelija osaa soveltaa yhteisöjen kanssa tehtävän työn menetelmiä kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi

Opetusmenetelmät

Luennot
Pienryhmätyöskentely
Webinaarit

Aika ja paikka

Aloitusseminaari
Luento
Pienryhmätyöskentely
Luento
Luento
Webinaari
Webinaari
Webinaari

Arviointiasteikko

0-5